Kestävä kehitys
27.04.2017 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Wärtsilä

Roskat pois satamista

Kesän aikana Helsingissä testataan uutta meriroskista, joka kerää vedessä ajelehtivia roskia ja muita epäpuhtauksia. Seabin-meriroskis hyödyntää puhtaita energialähteitä.

Edistääkseen puhtaampia meriympäristöjä Wärtsilä on allekirjoittanut Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman kanssa sopimuksen, jonka mukaan se lahjoittaa kaksi Seabin V5 uivaa meriroskis-prototyyppiä Helsinkiin testikäyttöön kokeilujakson ajaksi.

Seabin-meriroskista voidaan käyttää pienvenesatamissa, telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa, joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Meriroskiksella voidaan kerätä talteen myös osa veden pinnalla ajelehtivista öljyistä ja muista epäpuhtauksista. Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama huolehtivat Seabinien päivittäisestä ylläpidosta. 

Prototyypin pilottiohjelma käynnistyi huhtikuussa, jolloin meriroskikset otettiin käyttöön eri puolilla maail­maa. 
Helsinki on ensimmäinen kaupunki Pohjoismaissa, johon Seabin asennettiin. 

Kolmen kuukauden testijakson aikana pilottikumppaneilta kerätään käyttökokemuksia ja tietoa, joiden pohjalta Seabinin kaupallinen myynti käynnistyy. Kaupallisen myynnin alettua Helsinkiin voidaan asentaa neljä Seabinia lisää.

Seabin prototype työssä
Seabinin valmistuksessa on tehty paljon tutkimustyötä kemikaalien suodattamisen maksimoimiseksi.

Osa Suomi 100 -ohjelmaa

Teknologiakonserni Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen Seabin Projectin kanssa liittymisestä globaaliin pilottiohjelmaan, joka tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen valtamerien roskaantumiseen. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

Wärtsilä työskentelee yhteistyössä Seabin Projectin kanssa seuraavat kolme vuotta ja sponsoroi sekä Helsingin kaupungin että Sataman osallistumista ohjelmaan. Wärtsilän ja Seabinin kumppanuus pyrkii dynaamiseen ja monipuoliseen toimintaan hyödyn­täen Wärtsilän kokemusta, teknologioita ja osaamista ympäristötuotteiden kehityksessä.

Kumppanuus Seabinin kanssa on osa Wärtsilä-konsernin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Puhtaita energialähteitä

Helsinkiin asennettavat V5 Seabinit on tarkoitettu käytettäväksi vain satamissa ja tyynillä alueilla. Tavoitteena on kuitenkin käyttää tulevaisuuden Seabineissa muokattua tekniikkaa, jonka avulla voidaan tehokkaammin kerätä merissämme ajelehtivaa jätettä.

Seabin-meriroskiksessa pintavesi imetään keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti. Meriroskiksessa käytetään 12 voltin uppovesipumppuja, joissa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia ja puhtaita energialähteitä. Kyseeseen voi tulla aurinko-, aalto- tai tuulivoima riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käytettävissä olevista teknologioista.