Kestävä kehitys
05.05.2023 //
Teksti:
Vaula Aunola
//
Kuva:
iStock

Saniteettivesistä käsikirja Itämeren avuksi

Suomen Satamaliitto julkaisi kaikkien satamien ja toimijoiden käyttöön tarkoitetun saniteettivesien vastaanoton käsikirjan. Tavoitteena on helpottaa Itämeren kannalta tärkeää alusjätehuollon suunnittelua ja käytännön toteutusta.

– Olemme olleet pitkään mukana Baltic Sea Action Groupin vastuullista merenkulkua edistävässä toiminnassa. Koko ajan pyritään nostamaan tietoisuutta siitä, että Itämeri on erityisen herkkä merialue ja alukset voivat jättää ilman erillisveloitusta jätevetensä satamiin. Alukset maksavat joka tapauksessa jätemaksun. Tätä asiaa ei vain tunneta riittävän hyvin. Toivomme, että tämä opas osaltaan edesauttaa tilannetta, Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola toteaa.

Saniteettivesi käsikirjan kansi
Satamaliiton julkaisema opasta on nty jaettu sidosryhmille

Käsikirja havainnollistaa käytännön esimerkein käymäläjätevesien vastaanottamiseen liittyviä vaiheita: alusten tarpeiden tunnistamista, vastaanottojärjestelyiden organisointia sekä saniteettivesistä veloittamista. Se tarjoaa sisältöjä sekä viemäröinnin piirissä oleville matkustajasatamille että liikkuvia keräyspalveluita käyttäville rahtiliikenteen satamille. 

Myös kaikkien asiaan liittyvien osapuolten tehtäviä kuvaillaan.

– On tärkeää, että tapahtumaketjun kaikki osapuolet tuntevat toistensa toiminnan. Näin tiedonvaihto tehostuu ja prosessit sujuvat.

Maaliskuussa julkaistua opasta on nyt jaettu sidosryhmille.

– Vastaanotto on ollut kiittävä, tosin käyttökokemusta ei ymmärrettävästi ole vielä merkittävästi kertynyt.

Opas on nyt julkaistu suomeksi ja käyttökokemusten perusteella sitä vielä hiotaan edelleen. 

–  Tulevaisuudessa opas on mahdollista julkaista myös englanniksi.