Kolumni
31.03.2020 //
Teksti:
Ville Haapasaari 
//
Kuva:
Sanna Liimatainen

Satama varmistaa Suomen huoltovarmuutta

Koronavirus on aiheuttanut Suomelle ulkoisen shokin, jolla on valtavia vaikutuksia ihmisten arkeen, liikkumiseen ja Suomen saavutettavuuteen. Rajat ylittävä henkilöliikenne on pysähdyksissä lähes kaikkialla maailmassa. Lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin on kielletty. EU on sulkenut omat ulkorajansa. Myös Euroopan sisäiset rajat ovat palanneet vahvempina kuin koskaan Schengen-järjestelmän aikana.

Ville Haapasaari Vuosaaren satamassa

Helsingin satama on kohdannut maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset Suomessa ensimmäisten joukossa. Tavaraliikenteessä etenkin konttipuolella oli nähtävissä selvää vähenemistä jo helmikuussa. Viime viikkojen aikana myös Euroopan vilkkaimman matkustajasataman lauttaliikenne on lähes kokonaan pysähtynyt.

Koronakriisi osoittaa rajat ylittävän logistiikan tärkeyden 

Koronakriisi osoittaa miten riippuvainen pieni Suomi on logistiikasta ja maailmankaupasta. Ilman vientiä ja toimivaa logistiikkaa elintasomme olisi radikaalisti nykyistä alhaisempi. Kansantuotteesta lähes puolet on sidoksista vientiyrityksiin.
 
Suomen ulkomaankaupan arvosta 45 prosenttia kulkee Helsingin sataman kautta. Helsingin satama on myös maan tärkein päivittäisten elintarvikkeiden kauttakulkupiste. Suurin vastuumme kriisitilanteessa on turvata tämä tavaraliikenteen kulku ja Suomen huoltovarmuus. Tälläkin hetkellä henkilöstöämme on satamissa työssä yhteistyökumppaneidemme kanssa pitämässä huolta siitä, että Suomen tuonti ja vienti toimii. 

Matkustajaliikenteen pysähdys on merkinnyt Helsingin Sataman liikevaihdolle välitöntä ja merkittävää pudotusta. Pudotus on vieläkin suurempi varustamoille. Merenkulun toiminnot ovat pidettävä elinvoimaisina kriisin yli. Huoltovarmuuskeskus reagoikin nopeasti matkustajalaivoilla kuljetettavan kriittisen rahdin turvaamiseksi tukitoimin. Myös Helsingin Satama on osaltaan tehnyt huojennuksia maksukäytäntöihinsä tilanteen takia.

Merenkulkusektorin elvytyspaketti kirittäisi tulevaa nousukautta

Poikkeusoloista huolimatta rahtiliikenne kulkee Vuosaaren satamassa lähes normaalisti ja toimii myös keskustan satamissa. Vaikka valtaosa matkustajille tutuista autolautoista on pois liikenteestä, kolme niistä kuljettaa rahtia Helsingin ja Tallinnan välillä. 

Kun liikkumisen rajoitteita jossakin vaiheessa ryhdytään purkamaan, talous alkaa elpyä ja satamissa paiskitaan taas töitä. Maan talouden toimeliaisuuden totaalinen pysähtyminen edellyttää avukseen kuitenkin elvytyspakettia, jotta nousukausi olisi heti alusta riittävän rivakkaa. Merenkulkusektorilla esimerkiksi väylämaksujen poistaminen helpottaisi varustamoja kriisissä menettämiensä tulojen kuromisessa. Satamiin johtavien väylien rakentaminen ja satamien omien investointien tukeminen takaisi entistäkin sujuvammat yhteydet maailmalle ja elinvoimaisemman Suomen. 

Nyt meidän on jaksettava poikkeusaikaa ja tehtävä omalta osaltamme parhaamme tämän kriisin voittamiseksi. Toivotan kaikille voimia ja kärsivällisyyttä!

Kirjoittaja Ville Haapasaari on Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja