Kolumni
12.12.2017 //
Teksti:
Matti Parpala

Sataman ja kaupungin samanaikainen kasvu vaatii yhä vahvempaa yhteistyötä

Helsinki kasvaa ennennäkemätöntä tahtia, ja Helsingin Satama on vuonna 2017 mahdollisesti nousemassa peräti maailman vilkkaimmaksi matkustajasatamaksi.

Matti Parpala

Kun asuinympäristö tiivistyy kasvavan sataman ympäristössä, tarvitaan yhä vahvempaa yhteistyön otetta, jotta satama pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen – asukkaat mukaan lukien.

Satama on kehittynyt Helsingin kannalta monella tavalla erittäin suotuisasti: Rahtiliikenteen keskittäminen Vuosaaren satamaan on mahdollistanut asuntojen rakentamisen kymmenille tuhansille ihmisille aivan ydinkeskustan liepeille. Länsisataman uusi terminaali puolestaan on parantanut huimasti Helsinki-Tallinna –kaksoiskaupungin toimintaedellytyksiä – reitillä matkustavista peräti 56 prosenttia on työmatkalla.

Monen kaupunkilaisen näkökulmasta sataman olemassaolo on itsestäänselvyys, jopa keskeinen osa Helsingin identiteettiä. Sen positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen niin työpaikkojen kuin turistien jättämän rahankin osalta ovat kiistattomat. Erityisesti Jätkäsaaren asukkaiden osalta on kuitenkin nähtävissä, että kasvavan satamaliikenteen, työmaa-ajon ja kaupunginosan asukkaiden välillä yhteentörmäyksetkin ovat toisinaan mahdollisia. Tilannetta eivät helpota alati muuttuvat liikennejärjestelyt ja lähikatujen remontit.

Kasvu vaatii sitä, että kaikkien osapuolten on nähtävä entistä enemmän vaivaa erilaisten intressien yhteensovittamiseksi. Helsingin Satama Oy:n puheenjohtajana haluan pitää huolta siitä, että satama toimii jatkossakin vastuullisesti ja pitää parhaansa mukaan myös kaupungin ja sen asukkaat mukana, kun yhteiseen toimintaympäristöön vaikuttavia päätöksiä tehdään. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun yhtenä tulevaisuuden kehittämisen kohteista on Länsisataman ykkösterminaali, niin tässä työssä huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan tilan itsestäänselvien käyttäjien lisäksi myös lähialueen asukkaiden toiveet.

Yhteistyö on avainsana kaupungin ja asukkaiden lisäksi myös suhteessa muihin toimijoihin meriliikenteen ekosysteemissä. Helsingin menestys satamakaupunkina riippuu vahvasti siitä, että pystymme takaamaan entistä paremman läpäisykyvyn rahdille ja matkustajille, pitämään käyttöasteet korkeina ja kustannukset kurissa, sekä kehittämään lisää innovatiivisia tapoja palvella Suomen tuontia ja vientiä.

Uusiin haasteisiin lentoliikenteen pariin siirtyvä toimitusjohtaja Kimmo Mäki on tehnyt muun muassa edellä mainittujen asioiden osalta erinomaista työtä, ja tämän kolumnin päätteeksi on syytä kiittää häntä sekä toivottaa menestystä uusiin tehtäviin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa Sataman kehittämistä yhä kilpailukykyisemmäksi alustaksi Itämeren meriliikenteelle.

Kirjoittaja on Helsingin Satama Oy:n puheenjohtaja ja Helsingin kaupungin-valtuutettu.