Kumppanit
18.05.2016 //
Teksti:
Jussi Aukia
//
Kuva:
Timo Porthan

Satamaterminaali tehtaan jatkeena

Helmikuussa allekirjoitettiin lopullinen sopimus Metsä Groupin Äänekoskella tuottaman sellun laivaamisesta Vuosaaren kautta.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä käynnistyvän Metsä Groupin biotuotetehtaan sellu matkaa Äänekoskelta maailmalle Vuosaaren sataman kautta, ja satamasta tulee tärkeä solmukohta tehtaan logistisessa ketjussa.

Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen kertoo, että 1,3 miljoonaa sellutonnia tuottavan jättitehtaan raakapuun ja valmiiden tuotteiden edellyttämä logistiikka on kellontarkkaa työtä, koska varastotila tehdasalueella on minimoitu. 

Äänekosken logistiikkajärjestelmän erityispiirre on Vuosaareen rakennettava Metsä Fibren oma 30 000 neliön satamaterminaali, joka toimii samalla tehtaan vientituotevarastona.

– Terminaali on tehtaan jatke vientiin menevien yli 800 000 sellutonnin osalta. Vientisellu siirretään rautateitse Vuosaaren terminaaliin, jossa se lastataan kontteihin tai varastoidaan terminaaliin odottamaan laivausta.

Metsä Group
Kuva: Metsä Group

Raiteet korvaavat rekkarallin 

Rautatiekuljetukset Vuosaareen toimivat ympäristöystävällisesti sähköllä ja vastaavat vuodessa 10 000 rekan maantieliikennettä. Noin 20 vaunun junia kulkee kaksi päivässä, ja liikennettä hoidetaan kolmella junarungolla.

– Ympäri vuorokauden kulkevien junien aikataulu on tiukka. Terminaali on tässä kokonaisuudessa tärkein joustoa tarjoava elementti.

Voutilainen muistuttaa, että Metsä Group on toimittanut sellua globaaleille markkinoille pitkään. Uuden biotuotetehtaan myötä selluntuotanto Äänekoskella lähes kolminkertaistuu. Äänekosken biotuotetehtaan vientisellusta suurin osa viedään Metsä Groupin selluyhtiö Metsä Fibren päämarkkinoille Eurooppaan ja Aasiaan. 

– Tämä on mielenkiintoinen projekti, jossa modernille tehtaalle rakennetaan uudenlainen logistinen konsepti. Toteutamme yhteistyökumppaneidemme kanssa erinomaisen kokonaisuuden.

Sellua ja muita biotuotteita

Valmistumassa on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, jonka ytimenä on maailman tehokkain sellutehdas. Sen ympärille muodostuu erilaisten biotuotteita valmistavien yritysten verkosto. Tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan kulutukseensa nähden ja lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä. Muiden biotuotteiden kuin sellun osuus liikevaihdosta on noin 20 % tehtaan käynnistyessä. Havupuusta valmistettavaa pitkäkuituista sellua tarvitaan muun muassa pakkauskartongeissa, erikois- ja pehmopapereissa. 

– Metsä Fibre on yksi Metsä Group -konsernin viidestä liiketoiminta-alueesta, joiden kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät ja joissa konsernilla on kilpailuetua.

Äänekosken biotuotetehdas
Äänekosken biotuotetehtaan arvioidaan kasvattavan Suomen viennin vuotuista arvoa noin 0,5 miljardilla eurolla.

Metsäteollisuushistorian suurin investointi

Vaikeiden aikojen jälkeen Suomen metsäteollisuus on jälleen nousussa. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, 1,2 miljardia. Sen taustalla on havusellun globaalin kysynnän tasainen kasvu. Kysynnän arvioidaan kasvavan noin kaksi miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä, suurinta kasvu on Aasiassa.

Voutilainen muistuttaa, että logistiikan kannalta sellu kannattaa valmistaa lähellä raaka-ainetta ja kuljettaa maailmalle valmiina tuotteena.

– Aänekosken biotuotetehdas tarvitsee 6,5 miljoonaa kuutiota raakapuuta. Biotuotetetaan valmistuminen vaikuttaa raakapuun kuljetussuuntiin valtakunnallisella tasolla, Voutilainen sanoo.