Kumppanit
13.12.2017 //
Teksti:
Arja Vartia

Sellutonnit ripeästi maailmalle

Metsä Groupin elokuussa käynnistyneen biotuotetehtaan sellutoimitukset rullaavat hyvin muutenkin vilkastuneen liikenteen rinnalla Vuosaaressa.

Vuosaaren sataman johtaja Jukka Kallio katsoo tyytyväisenä kiikareillaan Vuosaaren Gatehousen toisen kerroksen ikkunasta, kun junasta puretaan Metsä Groupin selluyksiköitä. 

Selluyksiköistä suuri osa kontitetaan suoraan junanvaunuista purettaessa ja osa menee varastoon odottamaan jälleen laivausta break bulk -aluksiin tai lastattavaksi edelleen kontteihin.

Elokuussa alkanut uuden biotuotetehtaan liikenne on vilkastunut kahteen junaan päivässä. Parin viime vuoden aikana yhdessä Metsä Groupin, VR Transpointin ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Oy:n kanssa hiottu monipuolinen logistiikkajärjestelmä on täydessä käynnissä.

Pisimmillään 400-metriset junat jylistävät Äänekoskelta satamassa olevan uuden vientivaraston terminaalin viereen. Metsä Groupin noin 27 000 neliön vientivarasto samoin kuin uudet liikenneyhteydet satama-alueella valmistuivat kesällä. 

Kokonaistavaraliikenteen kasvu satamassa oli syyskuun loppuun mennessä kasvanut viime vuodesta 12,3 prosenttia, lukuihin lisätään tulevaisuudessa vielä Äänekosken tehtaan liikenteen tuomat lisätonnit.

Jukka Kallio
Seuraava hanke on laiturin pidennys ja vesiväylän syvennys, kertoo Vuosaaren sataman johtaja Jukka Kallio.

Tehokas logistiikkaketju

Kun Äänekosken uusi biotuotetehdas jysähti käyntiin elokuussa seitsemän minuuttia etuajassa, se käynnisti samalla valtavan logistiikkaketjun loppuosan. 

Tehtaalle ja lähiseudun puskurivarastoihin oli kuskattu raakapuuta jo pitkin kesää. Biotuotetehtaan ollessa nimellistuotannossa raakapuuta kuljetetaan tehtaalle 240 puutavara-autoa 70 junavaunullista päivässä.

Kun sellua alkoi tulla prosessista ulos, se siirtyi tehtaan varaston kautta juniin ja rekkoihin.

– Kaikki vientiin menevä noin 800 000 tonnia sellua vuodessa kuljetetaan junilla Vuosaaren sataman kautta. Kotimaahan toimitettava sellu kulkee pääosin rekoilla, kertoo Metsä Groupin satama- ja terminaalilogistiikasta vastaava johtaja Petri Kyllästinen

Siirto junavaunuihin on ripeää. Tehtaan automaattinen jakelukeskus ja puoli junanvaunua kerrallaan kippaava nosturisysteemi takaavat sen, että 1 400 sellutonnia lastaavan junan viipymä tehtaalla on viisi tuntia. 

– Biotuotetehtaan automaattinen lastaus on keskeinen tekijä, jotta saamme junan lastattua nopeasti ja pystymme ajamaan Äänekoski-
Vuosaari -junaliikennettä aikataulussa, Kyllästinen tiivistää.

– Kuljetukset ovat sujuneet heti alusta lähtien suunnitelmien mukaan, hän jatkaa.

Jo nyt alkuvaiheessa tahti on ollut hyvä eli viikossa on jyskyttänyt yksitoista 22 vaunun junaa. 

Merkittävä työllistäjä

VR Transpointin avainasiakaspäällikkö Katariina Nilsson vahvistaa kuljetusten sujuneen suunnitellusti uusissa, erityisesti tähän liikenteeseen suunnitelluissa vaunuissa. 

– Olemme pysyneet aikataulussa, vaikka kuljetusten määrät ovat kasvaneet nopeasti jopa ennakoitua suuremmiksi, Nilsson kertoo.

– Suunnitelmiemme mukaan tehdas on täydessä tuotannossa noin vuoden kuluttua käynnistymisestä. Se tarkoittaa yli kaksinkertaistuvaa volyymia Äänekosken aikaisempaan toimintaan, Kyllästinen vahvistaa.

Tehdas itsessään on niin automaattinen, että sen työllistävä vaikutus on pieni, noin 150 henkilöä, mutta metsäurakoitsijoille ja kuljetusyrittäjille vaikutus on suuri. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa, uusia työpaikkoja syntyy 1500, joista osa puunkorjuussa ja hankinnassa. 

VR vastaa junakuljetuksesta ja heidän yhteistyökumppani Oy M. Rauanheimo Ab vastaa käsittelystä vientivarastossa ja satamassa.  

– Meidän korviimme ei ole kantautunut mitään haasteita. Toimitusten ja kuljetuskonseptien huolellinen rakentaminen ja suunnittelu on osaltaan vaikuttanut tähän, Kyllästinen toteaa.

Metsä Group valmistaa sellua ja biokemikaaleja, kartonkia, pehmo- ja, ruoanlaittopaperia, sahatavaraa, vaneria ja Kerto-puuta. Kaikki ovat erilaisia tuotteita, jotka vaativat omat käsittelynsä. 

Metsä Groupin tuotteita menee 120 maahan. Biotuotetehtaan 1,3 miljoonan tonnin vuosittaisesta sellutuotannosta 500 000 tonnia jää kotimaahan ja loput matkaavat pääsääntöisesti Kiinaan ja myös Manner-Eurooppaan.

Hyvä saavutettavuus maalta ja mereltä

Kyllästinen kehuu Vuosaaren toimintaa.

– Sekä itse sataman että valitsimiemme operaattoriyhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyö on ollut varsin sujuvaa ja rakentavaa.

– Sataman valintaan vaikuttivat lukuiset eri tekijät. Vuosaaressa vaikuttivat muun muassa hyvä saavutettavuus maalta ja mereltä, keskeinen asema Suomen ulkomaankaupassa, satamainfrastruktuuriin tehdyt investoinnit, kansantaloudelliset hyödyt, jo vakiintunut rooli Metsä Groupin vientisatamana ja soveltuvuus kehitettävään logistiikkamalliin, Kyllästinen luettelee.

Vuosaaren operoinnista vastaava Oy M. Rauanheimon aluejohtaja Niko Orpana kertoo myös osaltaan kaiken menneen suunnitellusti. 

– Odottelemme meille joulukuussa tulevaa  suurinta saatavilla olevaa materiaalinkäsittelykonetta eli Mantsinen 300R -satamanosturia, jolla jopa 30 000 sellutonnin laivan lastaaminen onnistuu nopeasti. Suurin osa sellusta on tähän asti lähtenyt konteissa, lisäksi sellua on lähtenyt break bulk-aluksilla ja vientitrailereilla. Liikenne on pelannut aikataulussaan, hän kertoi.  

Rauanheimo on investoinut Vuosaareen noin viisi miljoonaa euroa ja lastaukset pyörivät 20 henkilön voimin.