Helsingin Satama
07.06.2020 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Timo Porthan

”Tämä on monipuolinen ja kiehtova työtehtävä”

Pekka Hellström aloitti Helsingin Sataman uutena teknisenä johtajana.

Pekka Hellström, ins. (AMK), aloitti toukokuun alussa Helsingin Satama Oy:n teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut aikaisemmin yhteensä kahdeksan vuoden ajan Sataman kehityspäällikkönä ja projektipäällikkönä Vuosaaren satamassa. Tekninen johtaja vastaa sataman rakenteiden, väylien, satama-alueiden ja laitteiden ylläpidosta ja rakentamisesta sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelusta.

– Tehtävän monipuolisuus kiehtoo. Tämä työ on näköalapaikka moniin sataman asioihin ja ympäröivään kaupunkiin, ja se kyllä innostaa, Hellström sanoo.

Hän haluaa korostaa Sataman jatkuvuutta, asiakkaille ja muille sataman käyttäjille tarjotaan vakaa toimintaympäristö.
Hellströmin teknisissä palveluissa työskentelee noin 30 henkilöä kahdessa eri yksikössä. Kunnossapito- ja Käyttöyksikkö vastaa laitteiden ja järjestelmien osalta rakennusten sähkö- ja korjaamoasioista ja asiantuntijayksikössä suunnitellaan ja rakennutetaan projekteja.

– Projektipuolella on menossa monia mielenkiintoisia hankkeita. Väylähankkeen lisäksi toteutetaan muun muassa maasähköjärjestelmää Eteläsatamaan, automooring-laitteiden projektia Länsisatamassa, peruskorjataan laitureita Eteläsatamassa ja Hernesaaressa, Hellström kuvailee. 

Siiloutumiskehitystä pitää ehkäistä

Hellström haluaa yksikköönsä osallistavan ja toimivan vuoropuhelun.

– Siiloutumiskehitys pitää saada katkaistua. Uskon, että matriisimainen työskentelytapa vie projektit paremmin läpi. Kannustan ihmisiä keskustelemaan ja käsittelemään asioita yhdessä. Tämä ei ole missään nimessä mitään ”norsunluutornihommaa”. Minulla on tiimissäni asiantuntijoukko, jolla on iso substanssi, minun roolini on antaa heille eväitä tehdä omaa työtään, sitä, jossa he omaavat sataman parhaan asiantuntijuuden. 

Projektihallinnassa tarvitaan Hellströmin mielestä terävöittämistä. Käynnissä oleviin projekteihin pitää olla hyvä läpinäkyvyys.

– Projektien pitää olla suunniteltu sekä aikataulultaan että kustannuksiltaan niin, että ne pysyvät raameissaan. Aikatauluihin tulee helposti siirtymiä, joten läpinäkyvyys on tärkeää. Olemmekin tehneet Satamassa vuoden alussa uudet ohjeistukset, joissa parannetaan investointiprosessien hallintaa. Sen jalkauttaminen on minulla ihan työpinon päällimmäisenä, hän sanoo. 

Korona on lykännyt suunniteltuja projekteja

Korona on pakottanut aikatauluttamaan Helsingin Sataman projekteja uudelleen. Rahoituksen ja taloudellisen aseman turvaaminen on vaatinut lykkäämään suunniteltuja projekteja ja hakemaan säästöjä. 

– Toisaalta tämä on hyvä aika tehdä vaikkapa sellaisten laiturirakenteiden korjaustoimenpiteitä, joissa alusliikenne on supistunut. Normaalioloissa joudumme väistämään aluksia vaikkapa tehdessämme laituri- tai rakennustöitä tai työskennellessämme kenttäalueiden liikenteessä, Hellström sanoo. 

 – Hyvä esimerkki on Katajanokan K8-matkustajaterminaalin sisätilaremontti. Nyt on ollut hyvä aika viimeistellä se loppuun, kun terminaalissa ei ole ollut matkustajaliikennettä. Terminaali on hyvässä kunnossa, kun matkustajat pääsevät taas liikkumaan laivoilla.