Kestävä kehitys
31.05.2017 //
Teksti:
Soili Rajamäki
//
Kuva:
Maria Stuckey ja Mikael Kaplar

Tehokas alusjätehuolto on Helsingin Sataman kilpailuvaltti

Helsingin Satama haluaa olla Itämeren alueen ykkönen alusten jätehuollossa. Hyvin toimiva jätehuolto on selkeä kilpailuvaltti varsinkin kansainvälisessä risteilyliikenteessä. Määräysten ja säännösten lisäksi jätteitä jättäville aluksille on tarjolla myös porkkanoita.

Antti Pulkkinen ja Jukka Haarni
– Eri satamissa on hyvin erilaisia käytäntöjä jätteiden vastaanotossa, kertoo Antti Pulkkinen (vas.). Jukka Haarni lisää, että hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kädestä pitäen varmistaa, että aluksilla ymmärretään, mitä alusjätemaksuun meillä sisältyy.

– Vuosittain Helsinkiin tehdään noin 260 alusvierailua, joiden alusjätehuollosta Helsingin Satama vastaa, kertoo satamamestari Antti Pulkkinen Helsingin Satamasta.

– Aluksilta otetaan vastaan öljyisiä jätteitä, mustaa ja harmaata jätevettä sekä kiinteitä jätteitä, kuten kierrätettäviä jätteitä, poltettavaa sekajätettä sekä ruokajätettä. Niiden asianmukainen jatkokäsittely hoidetaan jätehuoltoyrityksen kanssa ja palveluista peritään alusjätemaksu.

Keppiä ja porkkanaa

Vuonna 2019 astuvat voimaan kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n Itämeren eritysaluetta koskevat määräykset, jolloin uudet risteilyalukset eivät enää saa päästää käsittelemätöntä käymäläjätevettä Itämereen. Alus voi joko jättää jätevedet maihin tai asentaa uudet, nykyistä tiukemmat kriteerit täyttävän jäteveden puhdistusjärjestelmän alukseen ja laskea puhdistetut vedet mereen.  2021 määräykset laajenevat koskemaan myös vanhoja aluksia.

Lähes kaikki Suomesta säännöllisesti liikennöivät automatkustajalaivat ovat jo pitkään jättäneet käymäläjätevetensä satamiin ja monet ulkomaisetkin risteilyalukset ovat näin toimineet. Säännöksillä toivottavasti saadaan viimeisetkin alukset kuriin.

– Lainsäätäjien yhteisymmärrystä ja ympäristömääräysten voimaantuloa odotellessa Helsingin Satama on jo vuosien ajan keskittynyt kehittämään omia jätehuoltopalveluitaan ja tarjoamamme porkkanaa aluksille, jotka niitä käyttävät, Pulkkinen kertoo sataman aktiivisesta ympäristötyöstä.

Lähes kaikki alukset jättävät jätevettä Helsinkiin

Helsingin Sataman tavoitteena on, että laivojen kaikki jätevedet jätetään satamaan, mistä ne hoidetaan eteenpäin asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jokaisella Helsingin Sataman laiturilla on mahdollisuus jättää alusten jätevedet suoraan viemäriverkkoon, minkä kautta ne menevät suoraan Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) käsittelyyn vedenpuhdistuslaitokselle.
– Tällaista mahdollisuutta ei ole tarjolla läheskään jokaisessa Itämeren satamassa, valitettavasti.

Helsingin Satama käyttää monia keinoja, jotta yhä useampi alus jättäisi jätevetensä satamaan. Jätevesien jättämisestä ei ole peritty erillistä maksua lähes kymmeneen vuoteen.

– Lisäksi viime vuonna otimme käyttöön reilun hintakannustimen: satamaan jätevettä jättävä alus saa kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksustaan 20 % alennuksen. Ja kannustin toimi puri hyvin, Pulkkinen iloitsee.
– Lähes 90 %:lla risteilyaluskäynnillä jätettiin jätevettä Helsinkiin.

Tehoja jäteneuvonnalla

Tällä risteilykaudella Helsingin Satama panostaa erityisesti aluksille tarjottavaan jäteneuvontaan. Jätehuoltoa halutaan tehostaa, ja varmistaa että se toimii sovitusti ja keräilykalusto vastaa vastaanotettavaa jätemäärää. Laivojen jätteiden jättämistä seurataan, ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Satamaan on palkattu oma risteilyalusten jätehuollosta vastaava Waste management officer, joka vieraillee kaikissa risteilyaluksissa heti laivan ensimmäisellä käynnillä Helsinkiin. Hän käy aluksen ympäristöupseerin läpi sataman jätehuoltopalvelut ja varmistaa, että laivoilla varmasti tiedetään mahdollisuudesta jätteiden ja jätevesien jättämiseen, laivajätteiden separointiin ja jakeiden lajitteluun Helsingissä.

– Neuvonnan lisäksi hän myös kerää tietoa alusten ja varustamoiden käytännöistä, toimintatavoista ja kokemuksista muista satamista. Se on tärkeää pääomaa, kun kehitämme myös jatkossa omaa toimintaamme, vahvistaa satamamestari Pulkkinen.  

Jätehuoltoa risteilyaluslaiturilla
Sinisessä letkussa kulkee puhdas vesi laivaan, musta taas on jäteveden vastaanottoa varten. Hygieniasyistä letkut eivät saa olla kosketuksissa keskenään.

Alus voi jättää Helsinkiin yhdellä jätemaksulla:

  • 20 m3 sekajätettä
  • 20 m3 kierrätettävää jätettä
  • 7 m3 ruokajätettä
  • 20 m3 öljyistä jätettä
  • rajattomasti jätevettä