Kumppanit
14.12.2020 //
Teksti:
Anu Räsänen
//
Kuva:
Vesa Koivunen ja Stuckey

Tiivis yhteistyö on turvallisuuden perusta Helsingin Satamassa

Turvallisuus on tärkeä arvo satama-alueilla, joilla ihmiset ja suuret koneet liikkuvat päivittäin rinta rinnan. Turvallisuuden takaamiseksi Satama tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueillaan operoivien toimijoiden kanssa.

Antti Saarinen
– Helsingin Sataman vastuulla on luoda turvallinen toimintaympäristö ja kehittää yleisiä turvallisuusohjeistuksia, tiivistää Helsingin Sataman laatu-, hallinto- ja työsuojelupäällikkö Antti Saarinen. 

Helsingin Satama Oy:n toimitiloissa tulijaa tervehtii heti aulassa digitaalinen näyttötaulu, jonka lukema kasvaa päivittäin. Näyttö kertoo, kuinka monta päivää Satamassa on tehty töitä ilman poissaoloon johtavia työtapaturmia. Tämä tuo näkyväksi sen, kuinka tärkeä asia turvallisuus Satamalle on. 

– Turvallisuus Satamassa on moniulotteinen ja mielenkiintoinen kenttä, monisyinen verkosto, kuvailee Helsingin Sataman laatu-, hallinto- ja työsuojelupäällikkö Antti Saarinen.

Moniulotteisuutta kenttään tuo se, että Helsingin Satama on niin kutsuttu yhteinen työpaikka. Yhteisellä työpaikalla on määritelmän mukaan samanaikaisesti töissä eri työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia alihankintasuhteessa.

Turvallinen toimintaympäristö tuhansille työntekijöille

Helsingin eri satamanosissa työskentelee päivittäin Helsingin Satama Oy:n omien 90 työntekijän lisäksi lukuisia logistiikan ammattilaisia, esimerkiksi varustamoiden henkilöstöä, operaattoreiden satamatyöntekijöitä ja ammattiautoilijoita – yhteensä jopa tuhansia ihmisiä.

– Jokaisella satamissa toimivalla työnantajalla on velvollisuus huolehtia omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Helsingin Sataman vastuulla on luoda turvallinen toimintaympäristö ja kehittää yleisiä turvallisuusohjeistuksia, Saarinen tiivistää. 

Helsingin Satama tekee turvallisuusasioissa paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Riskiarviointeja tehdään yhdessä niiden toimijoiden kanssa, joiden kanssa riskitkin ovat yhteisiä. Lisäksi järjestetään yhteisiä turvallisuusfoorumeja, joissa myös viranomaiset ovat läsnä. Satama pitää lisäksi jatkuvasti yhteyttä eri toimijoihin tarpeeseen perustuen.

Operaattorit eivät kilpaile turvallisuudessa

Stevecon turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila tiivistää, että turvallisuusasioissa satamien eri toimijat, kuten operaattorit ja laivayhtiöt, eivät ole kilpailijoita vaan yhteistyökumppaneita. 

– Esimerkiksi me Vuosaaressa toimivat operaattorit vaihdamme usein ajatuksia turvallisuudesta. Turvallisuus ei saa olla kilpailutekijä, vaan se on kaikkien yhteinen asia, Kauppila sanoo. Sataman Antti Saarinen vahvistaa, että tämä on koko Sataman turvallisuustoiminnan keskeinen periaate.

– On tärkeää, että me Sataman edustajat tapaamme säännöllisesti kumppaneitamme ja teemme yhteistoimintaa myös viranomaisten kanssa, Saarinen sanoo.

– Olemme mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -verkostossa, jossa noin 400 organisaatiota jakaa ideoita ja tietoa turvallisuustoiminnan kehittämisestä.

Korona muutti painopisteitä

Saarinen kertoo, että Helsingin Satama on kirjannut lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman jatkoksi oman nolla tapaturmaa -ohjelmansa. 

– Ohjelma sisältää 25 konkreettista toimenpidettä, joilla pyrimme myös kehittämään kulttuuria ja asenteita. Tähtäämme muun muassa työhyvinvoinnin korkeaan tasoon ja sairauspoissaolojen vähentämiseen, Saarinen kertoo. 

Helmikuusta lähtien turvallisuustoiminnan painopistettä on jouduttu suuntaamaan koronaepidemian vaikutusten minimoimiseen. Tästä syystä joitakin suunniteltuja toimenpiteitä on siirretty epidemianäkökulmasta sopivampaan ajankohtaan. Saarinen muistuttaa, että vaikka tämän vuoden koronatilanteesta johtuvat muutokset ovat olleet erityisen merkittäviä, on muutos jatkuvaa myös niin sanotuissa normaalioloissa. 

– Meidän on oltava ajan tasalla siitä, mihin kaikkeen mikäkin muutos vaikuttaa, ja päivitettävä turvaohjeistukset tarpeen mukaan.”

Viestintä on keskeinen osa turvallisuustoimintaa

Työsuojelupäällikkönä Saarinen avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa. 

Sataman matkustaja- ja rahtiliiketoiminnalla on lisäksi omat turvallisuuspäällikkönsä ja -tiiminsä, jotka vastaavat osaltaan turvallisuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. 

– Pyrin omassa työssäni vaikuttamaan työturvallisuuteen myös viestinnän keinoin: jakamalla tietoa ja muistuttamalla. Nostamme mielellämme turvallisuusasioita esiin intrassa, ja huolehdimme tietenkin henkilöstön koulutuksesta. Viestintä on tässä työssä huipputärkeä asia, Saarinen sanoo.

Jani Ylämäki ja Arto Kauppila
Viestinnän merkitys on tärkeä. Stevacolaiset löytävät kaiken turvallisuuteen liittyvän tiedon intranetin turvallisuussivustolta. Kuvassa: Stevecon Vuosaaren terminaalin päällikkö Jani Ylämäki ja turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila.

Läheltä piti -tilanteista on tärkeää raportoida

Arto Kauppila on Saarisen kanssa samaa mieltä viestinnän merkityksestä. Kauppila totesi Stevecon turvallisuuspäälliköksi tullessaan, että kaiken turvallisuuteen liittyvän tiedon olisi oltava yhdessä paikassa, kaikkien ulottuvilla. 

– Rakensimme intranetiin turvallisuussivuston, josta löytyvät kaikki viittaukset lakiin ja asetuksiin ja jonne päivitetään tuoreimmat turvaohjeistukset, turvakävelyiden havainnot ja muut aiheeseen liittyvät tiedot. Jokainen pääsee lukemaan ne kännykkänsä ruudulta, Kauppila kertoo.

Myös turvallisuushavaintojen ja aloitteiden tekeminen on tehty Stevecolla helpoksi. Esimerkiksi tänä vuonna Vuosaaren toimipisteessä on tehty jo viitisenkymmentä aloitetta.

– Valtaosa niistä liittyy turvallisuuteen. Jos aloite menee läpi, työntekijä saa pienen palkinnon. Viimeksi palkitsimme työntekijän ehdotuksesta, että meidän pitäisi asentaa hiilidioksidisammuttimet telineeseen, jossa on lämpösäädeltyjä kontteja, kertoo Stevecon Vuosaaren terminaalin päällikkö Jani Ylämäki.

Turvallisuushavainnot taas koskevat esimerkiksi potentiaalisia vaaranpaikkoja ja läheltä piti -tilanteita. Tällaisista havainnoista myös Helsingin Satama kannustaa työntekijöitään raportoimaan, sillä kaikki havainnot auttavat kehittämään turvallisuutta.

Kakkukahvit kiitokseksi turvallisesta työstä

Saarinen muistuttaa, että turvallisuuden ylläpitämisessä kaikkein tärkeintä on ennaltaehkäisy ja ennakointi. 

– On tärkeää muokata kulttuuria ja asenteita siihen suuntaan, että ensin aina ajatellaan ja sitten vasta toimitaan. Kaikkia riskejä satamaympäristöstä ei koskaan saada pois, mutta oikealla asenteella moni työtapaturma jää tapahtumatta, Saarinen toteaa. 

Helsingin Satama myös kiittää henkilöstöään siitä, että tapaturmat jäävät tapahtumatta. Kun aulan näyttötaululle kilahtaa pyöreä lukema, koko henkilökunta pääsee esimerkiksi kahvittelemaan yhdessä. Korona-ajan etätyösuosituksen päätyttyä Sataman työntekijöille on taas luvassa kakkukahvit kiitoksena turvallisesti tehdystä työstä.