Kestävä kehitys
19.10.2020 //
Teksti:
Anu Räsänen
//
Kuva:
Vesa Koivunen

Tuore diplomityö auttaa Satamaa pienentämään hankintojensa hiilijalanjälkeä

”Oli mukava huomata, kuinka tärkeäksi Sataman päälliköt kokevat ilmastovaikutusten hallinnan”, sanoo Jonna Valosalmi, jonka diplomityö käsittelee Helsingin Sataman hiilijalanjäljen pienentämistä hankintojen kautta.

Jonna Valosalmi kiinnostui välittömästi kuullessaan, että Helsingin Satama hakee diplomityöntekijää kehittämään hankintaprosesseja entistä vastuullisempaan suuntaan. Hänen ympäristötekniikan opintonsa LUT-yliopistossa olivat siinä vaiheessa sopivasti loppusuoralla.

”Aihe on tärkeä nyt, ja tulevaisuudessa se on vielä tärkeämpi. Olin opiskellut elinkaariarviointia ja yritysvastuuta, ja halusin työskennellä näiden teemojen parissa. Hankintoja en tuntenut siinä vaiheessa juuri ollenkaan, mutta ajattelin, että rohkeasti vain tulta päin”, Valosalmi naurahtaa.

Kun Valosalmi valittiin reilu vuosi sitten Sataman yhteistyökumppaniksi ja tutkimusprosessi käynnistyi, diplomityön aihe tarkentui hankintojen hiilijalanjälkeen ja ilmastovaikutuksiin.

Diplomityön tavoitteena oli saada aikaan malli, jota seuraamalla Sataman on helppo ottaa hankintoja suunniteltaessa huomioon ympäristökriteerit ja hankinnoista aiheutuva hiilijalanjälki. 

Johanna Valosalmi
Jonna Valosalmi kertoo tajunneensa vasta diplomityötä tehdessään, miten paljon Helsingin Sataman toiminta vaikuttaa koko Suomeen. ”Aiemmin käsitykseni oli lähinnä se, että merillä kulkee laivoja, enkä pohtinut satamaorganisaatiota yhtään sen syvällisemmin”

Valosalmi käytti tutkimusmenetelmänä muun muassa haastatteluja, joilla hän selvitti Sataman nykykäytäntöjä ja kartoitti kehitystarpeita.
”Jokainen hankinta on tietenkin omansalainen prosessi, ja tämän vuoksi haastattelin Sataman eri toimintojen päällikköjä. Oli tosi mukava huomata, kuinka tärkeäksi he kokivat ilmastovaikutusten hallinnan. Monet olivat jo ottaneet sen osaksi työtäänkin”, Valosalmi kertoo.

”Jokainen yritys voi vaikuttaa hankinnoillaan”

Helsingin Sataman tuore projektipäällikkö Janne Sullström on kiitollinen siitä, että hänen kollegansa avasivat ajatuksiaan Valosalmen haastatteluissa.

”On hienoa että nykytila on raportoitu kokonaisvaltaisesti; siitä on ollut minulle paljon apua perehdytyksessäni. Jonnan työ on tulevaisuudessa Satamalla käytössä vihreänä ohjenuorana, jota hyödynnämme hankintojen kehittämisessä ja ympäristövastuullisuuden huomioimisessa hankinnoissa laajemmin”, Sullström sanoo.

Sullström työskentelee parhaillaan Sataman hankintojen kehittämiseksi, ja yhtenä tärkeänä näkökohtana tässä työssä on juuri hiilijalanjäljen pienentäminen ja -kädenjäljen kasvattaminen. Myös omistaja edellyttää Satamalta vastuullista toimintaa.

”Ympäristönäkökohdat nousevat yhä tärkeämmiksi autohankinnoissa, kuljetuksissa ja palveluissa. Olemme investoineet miljoonia maasähköön ja automooring-laitteistoihin, jotka nopeuttavat saapuvan laivan kiinnitystä ja vähentävät sataman kokonaispäästöjä. Lisäksi esimerkiksi sähköhankinnoissa huomioidaan hiilineutraalius”, Sullström kertoo.

Maasäköliitännän rakentamistöitä Helsingin Eteläsatamassa
Eteläsatamaan rakennettiin maasähköliitäntöjä aluksille kesällä 2020.

”Hankinnoilla jokainen yritys pystyy vaikuttamaan sidosryhmiensä toimintaan. Koska olemme julkinen, näkyvä toimija, meillä on myös velvollisuus olla vastuullisia. Kun esitämme toimittajillemme vaateita, se viestii samalla linjastamme ulospäin ja muuttaa asioita parempaan suuntaan.”

Tuloksena käytännönläheinen opas

Jonna Valosalmen keväällä valmistunut diplomityö toimii käytännön oppaana hankintaprosessien tarkastelussa. Työstä löytyy muun muassa toimenpidekaavioita ja toimintaohjeita hankintojen eri vaiheisiin.

Toimittajille voidaan esimerkiksi asettaa minimivaatimukset, jotta ne pääsevät mukaan kilpailutukseen. Samoin sopimuksiin voidaan kirjata sopimuskauden eri vaiheisiin sijoittuvia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.

”Minulle suurin oppi työssäni oli juuri se, millä kaikilla keinoilla hankintaprosessissa voidaan vaikuttaa hiilijalanjälkeen. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain 35 miljardilla. Sillä todella on vaikutusta, että ne kohdennetaan vähähiilisiin vaihtoehtoihin”, Valosalmi toteaa.

Samalla kun Valosalmi perehtyi hankintaprosesseihin, myös Satama toimintoineen tuli hänelle tutuksi ja käsitys merenkulusta laajeni.
”Nyt ymmärrän, miten merkittävä toimija Helsingin Satama on ja mitä kaikkea Suomeen saapuu meriteitse. Siksi olin erityisen iloinen havaitessani, kuinka hyvää työtä Satama tekee pyrkiessään vähentämään merenkulun ympäristövaikutuksia”, Valosalmi sanoo.

Samalla syntyi historiankirjoitusta

Valosalmen työtä ohjasivat Sataman päässä kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte ja ympäristöasiantuntija Anton Airas
Airas toteaa, että jo Valosalmen diplomityöprosessista ja siihen kuuluvista haastatteluista oli hyötyä Satamalle. 
”Mitä enemmän aiheesta puhutaan, sitä luontevammin siihen opitaan kiinnittämään huomiota. Jonna osasi tehdä hyviä kysymyksiä, jotka herättivät haastateltavissa paljon ajatuksia”, Airas kehuu.

Sullström lisää, että Valosalmen diplomityö on myös arvokas dokumentointi Sataman nykytilanteesta.
”Iso kuva on se, että Satama on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kun katsomme vuonna 2035 taaksepäin, näemme, mistä olemme lähteneet liikkeelle. Silloin on varmasti hienoa todeta: hei, me onnistuimme, vaikka se saattoikin vaikuttaa vaikealta”, Sullström sanoo.