Helsingin Satama
30.11.2018 //
Teksti:
Juha Peltonen

Twin-Port 3 sujuvoittaa Länsisataman maaliikennettä

Helsingin ja Tallinnan satamien Twin-Port-hankkeessa on käynnistynyt  vuoteen 2023 ulottuva kolmosvaihe. Suoraa EU-tukea kaksoiskaupungin  yhteyksien parantamiseen tulee 21,4 miljoonaa euroa.
 


Twin-Port on osa Euroopan unionin TEN-T-liikennehankkeiden kokonaisuutta, jossa EU osittain rahoittaa liikenteen väylien parantamista jäsenmaissaan. Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys on osa runkoväylää Keski- ja Etelä-Euroopan maantie- ja rataverkkoihin ja merkittävimpiä EU:n satamakaupunkien yhteishankkeita.

Helsingin Satamassa tehtiin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pääasias­sa Länsisataman kenttiä ja laajennus­alueita. Kakkosvaiheessa olivat keskiössä uusi Länsiterminaali 2 sekä siihen liittyvät matkustajakäytävät ja sillat.

– Näiden avulla matkustajakokemusta ja -palveluita on saatu parannettua mukavasti. Uusi projekti on hyvä jatkumo aiemmille vaiheille, Helsingin Sataman talousjohtaja Pekka Meronen sanoo.

Helsinki on suurin tuensaaja

Twin-Port 3:ssa suurimmat tuensaajat ovat Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama. Yhteensä 21,4 miljoonan euron tuesta on jyvitetty kaupungille noin kahdeksan miljoonaa ja satamalle yli seitsemän miljoonaa.

Muita tuensaajia ovat Tallinnan satama sekä laivayhtiöt Tallink, Viking Line ja Eckerö Line. Yhteensä EU-tuki mahdollistaa hankkeessa mukana oleville 71,2 miljoonan euron investoinnit.

– Koko Suomen mittakaavassa on aika merkittävää, että saadaan näin isoja tukia kolmelle peräkkäiselle projektille, Meronen sanoo.

Helsingin kaupunki on mukana Länsisataman liikennejärjestelyjen parannushankkeella. Suurimpia kohteita ovat Atlantinkadun silta ja raitiotieyhteydet sekä Länsisatamankadun kaistajärjestelyt. Investoinnit hyödyttävät myös lähiseudun asukkaita.

– Kaupungin hankkeiden avulla matkustajien liikenneyhteydet paranevat, mutta se hyödyttää koko Jätkäsaaren alueen liikennetilannetta.

Kaukobusseista sujuvasti laivaan

Sataman osalta parannetaan matkustajien odotustiloja Länsisatamassa ja sujuvoitetaan bussimatkustajien saumatonta siirtymistä laivoihin.

– Terminaali 2:n kaupungin puolelle tulee pitkän matkan bussien terminaalialue, jossa voidaan ottaa ja jättää matkustajia, jotka pystyvät siirtymään aluksiin helposti. Siirtymistä helpottamaan tulee myös infojärjestelmiä, Meronen kertoo.

Helsingin Satama käyttää tukea myös Katajanokan laiturijärjestelyihin ja Vuosaaren roro-yhteyksien parantamiseen.

Hankkeen tukikelpoinen jakso alkoi hakemuksen jättämisestä keväällä ja ulottuu vuoteen 2023.

Co-financed by the EU