Helsingin Satama
13.12.2021 //
Teksti:
Vaula Aunola
//
Kuva:
Timo Porthan

Työturvallisuus syntyy yritysten saumattomalla yhteispelillä

Satama on yhteinen työpaikka sadoille toimijoille. Työturvallisuudesta huolehditaan yhdessä joka päivä. Päivitetty turvallisuusopas on kaikkien käytössä.

TYÖTURVALLISUUS linkittyy suoraan sataman toiminnan kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen.

– Se näkyy meillä ihan jokapäiväisessä tekemisessä, eikä ole mikään erillinen asia. Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat esillä yhteydenpidossa kaikkien kumppaneidemme kanssa koko ajan, rahtiliikenteen operatiivisista toiminnoista vastaava liikennepäällikkö Tero Valu toteaa.

– Lisäksi pidämme säännöllisesti operatiivisia palavereita aiheesta. Meillä on myös turvallisuustoimikunta, jonka toimintaan osallistuvat myös viranomaiset, Valu jatkaa.

Turvallisuustoimikunnassa puidaan yhdessä muun muassa ”läheltä piti”-tilanteita ja jaetaan hyviä toimintamalleja ja ohjeita.

– Helsingin Satamalla on tässä yhteistyössä toimintaa kokoava rooli. Yhteiseen työpaikkaan liittyen teemme riskikartoituksia ja organisoimme alueella toimivat yritykset keskustelemaan yhteisistä rajapinnoista, matkustajaliikenteen turvallisuuspäällikkö Eero Laaksonen sanoo.

– Lisäksi tietenkin arjessa tarkkailemme sitä, että annettuja ohjeita noudatetaan, Laaksonen lisää.

Uusi turvaopas on netissä

Turvaopas2021

Satama on yhteinen työpaikka sadoille eri alojen toimijoille. Eero Laaksosen mukaan kaikilla sataman päätoimijoillamme turvallisuusajattelu on hyvin korkealla prioriteeteissä.

– Jos ongelmia ilmenee, niin kyse on yleensä alihankkijoista, joita kaikki ohjeistukset eivät ehkä ole saavuttaneet.

Tänä vuonna päivitetty Sataman turvaopas on kaikkien luettavissa sataman verkkosivuilla pdf-muodossa. Päivityksessä ohjeistukset selkeytettiin vastaamaan nykyisiä toimintamalleja.

– Edellinen oppaan versio oli kuuden vuoden takainen ja siinä ajassa tietenkin jotkut asiat ovat ehtineet muuttua. Nyt koronarajoituksien purkauduttua aiheesta on tulossa yhteinen sidosryhmäpalaveri kaikille toimijoille. Tilaisuuteen osallistuvat myös viranomaiset, Laaksonen lisää.

– Olemme myös miettineen verkkooppimisympäristössä toteutettavan turvallisuuskoulutuksen toteuttamista. Se palvelisi hyvin esimerkiksi alueella harvemmin
vierailevia toimijoita kuten alusten vierailijoita ja huoltoliikennettä. Myöhemmin kurssin suorittaminen voitaisiin ehkä liittää osaksi sataman kulunvalvontaa, Valu sanoo.