Helsingin Satama
15.05.2019 //
Teksti:
Kari Martiala & Tiina Parikka
//
Kuva:
Mikael Kaplar

Uusi satamapalvelulaki muovaa satamatoimintoja

Eurooppalaisten satamien saattamista mukaan Euroopan sisämarkkinoiden toimintaan on valmisteltu jo 15 vuotta. Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen joulukuussa 2016, ja laki astui voimaan 24.3.2019. Laki koskee EU:n TEN-T-verkkoon nimettyjä satamia, joita Suomessa on 16.

Uusi satamapalvelulaki vaikuttaa Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilän mukaan neljään eri toimintaan satamissa: hinauksiin, kiinnityksiin ja irrotuksiin, jätehuoltoon sekä tankkaukseen. 

Satamat voivat tehdä toimintoja itse tai käyttää palveluntuottajia. Laki antaa satamille eväät palveluiden kilpailuttamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen alueellaan.

– Satamayhtiö voi asettaa palveluntarjoajille vähimmäisvaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ammattipätevyyteen, taloudelliseen tilanteeseen tai mahdollisuuteen toimia 24/7. Laissa on tyhjentävä lista edellytyksistä. Satamayhtiö voi myös rajoittaa palveluntarjoajien lukumäärää omalla alueellaan, Mäkilä sanoo.

– Helsinki on ratkaissut asian yhtiöittämällä aluepalveluliikennetoimintansa eli irrotus- ja kiinnityspalvelut tytäryhtiökseen, Mäkilä jatkaa.

Helsingin Sataman uuden tytäryhtiön, Etelä-Suomen Satamapalvelun, palvelukseen siirtyi Satamasta 60 henkilöä. Uuden yhtiön toiminta aloitettiin uudenvuodenpäivänä emoyhtiön valmiilla palvelurungolla.

Tiukka aikataulu on ollut yhtiön alkutaipaleen suurin haaste. 

– Haaste on käännetty omaksi eduksi. Se on tuonut dynaamisuutta, vaikka isossa, nopeassa muutoksessa on ollut kynnystekijöitäkin, operatiivinen päällikkö Miika Mandell sanoo.

Nyt yhtiössä panostetaan laatuun ja peruspalveluiden trimmaamiseen. Alihankinnalla tasataan ruuhkahuippuja ja ylikapasiteettia. Mandellin ja palvelupäällikkö Dennis Rossin mukaan kaikkeen toimintaan pitää suhtautua entistä suuremmalla kriittisyydellä.

– Meillä on suuremmat tulospaineet kuin ennen, Rossi tiivistää.

Kriittisyys vaikuttanee ensi vuonna kustannusten laskun kautta hinnoittelurakenteeseen. Tähän mennessä tuntihintoja on hieman laskettu, mutta kiinnitys- ja irrotusmaksut ovat viimevuotisella tasolla.