Kolumni
06.05.2016

Väylät kuntoon

Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen haastaa uuden hallituksen pitämään väylät kunnossa.

Suomen metsäteollisuuden viimeaikaiset investointiuutiset ovat herättäneet keskustelua teidemme kunnosta ja infrapanostusten riittävyydestä. Jo toteutuneet ja mahdolliset tulevat investoinnit sijoittuvat luonnollisesti lähelle raaka-ainetta eli metsiä. Näin ollen kuljetusten on oltava saumattomia niin metsistä tuotantolaitoksiin kuin tuotantolaitoksista asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että alemman asteen tieverkoston ja perusväylänpidon kahden miljardin euron korjausvelka tulee kuroa umpeen, jotta tiet kestävät lisääntyvän käytön paineen ja mahdollistavat kustannustehokkaat kuljetukset.

Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen haastaa uuden hallituksen pitämään väylät kunnossa.

Kuten todettu, uudet investoinnit kasvattavat alemman tiestön ja myös yksityisteiden merkitystä ja ylipäätään luovat painetta logististen järjestelmien kehittämiselle. Laskennallisesti puun 10 miljoonan kuutiometrin lisäkäyttö tarkoittaa käytännössä 670 68-tonnista lisäkuormaa liikenteeseen joka arkipäivä.

Tältä osin suuren hyötykuorman omaavat HCT-rekat tulevat tarpeeseen ja lähtökohtaisesti kaikki hyötyvät näistä uuden mallin rekoista.

Kuljetuskustannukset alenevat, samoin päästöt, kun rekkoja on vähemmän liikenteessä. Käynnit myös alemmalle tieverkostolle vähenevät, kun useita puulajeja voi tuoda samalla autolla. Tosin tässäkin suhteessa on huolehdittava siitä, että sillat ja tiet kestävät, siltä osin panostuksia tarvitaan myös tulevalta hallitukselta.

Metsäteollisuuden osalta tuotteemme ovat perinteisesti olleet kuljetuksellisesti suuria ja raskaita. Tämä on aiheuttanut myös haasteensa kuljetuksille.  Biotaloudesta puhutaan paljon ja teoriatasolla voisi ajatella, että uusien tuotteiden myötä tuotteiden koko ja muoto tulisi pienenemään.

Muutos ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen. Puunkäyttö sekä jalostettujen tuotteiden peruskuljetusten osuus tulee kasvamaan. Myös siltä osin jalostuksen ydin on edelleen hyvin samankaltainen kuin aiemminkin. Kumipyöräliikenne tulee olemaan myös tulevaisuudessa kuljetustemme tärkeintä ydintä. Jo tällä hetkellä kuljetamme raideteitse kaiken, mikä siltä osin on järkevää ja kannattavaa. Alalla, jonka tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin, myös satamatoimintojen, satamainfran ja merikuljetusten sujuvuus on elinehto.

Ennen kuin meidän kannattaa investoida kansallisesti suuriin yksittäisiin liikennehankkeisiini, tulisi huolehtia, että oksa, joka tuo vaurautta kansakuntaan, menestyy. Se edellyttää metsä- ja biotuotteiden osalta ennen kaikkea hyvää perus- ja alemman asteen väylänpitoa. Siinä riittää tehtävää uudellekin hallitukselle.

 

Kirjoittaja on Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäällikkö.  Hän toimi Euroopan parlamentin jäsenenä 2009-2014.