Kestävä kehitys
15.05.2019 //
Teksti:
Nina Garlo-Melkas
//
Kuva:
Timo Porthan

Vihreän satamatoiminnan edelläkävijä

Helsingin Satama korostaa vastuullisuutta uudessa strategiassaan. Yksi tärkeimmistä hankkeista on ympäristöpäästöjen vähentämiseen tähtäävä Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelma.

Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman lähtökohtana on vuonna 2017 käynnistynyt Hiilineutraali Helsinki 2035 -hanke. Päästövähennysohjelman kautta Helsingin Satama Oy pyrkii hiilineutraaliuteen eli nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä leikkaamalla sekä omien toimintojensa päästöjä että vaikuttamalla ohjaavasti muiden satama-alueen toimijoiden päästöihin. 

– Koska meidän omien toimintojemme osuus ympäristöpäästöistä on vain pieni osa alueen kokonaispäästöistä, meidän pitää saada erilaisin kannustimin myös sidosryhmämme – esimerkiksi satamaoperaattorit, varustamot sekä satama-alueen logistiikka- ja liikennetoimijat – vähentämään ympäristöpäästöjään, sanoo Helsingin Sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte.

Helsingin Sataman oman toiminnan nollapäästötavoite vuoteen 2035 mennessä on hyvässä vauhdissa. Sataman rakennuskannan energiatehokkuutta on jo usean vuoden ajan lisätty muun muassa valaisinratkaisujen avulla. Uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkosähkön, osuutta on kasvatettu. Esimerkiksi Vuosaaren tavarasataman sähköenergiankulutus on pudonnut alle puoleen sataman käyttöönottovuoden 2009 luvuista.

Kannustimilla tuloksia

Viime vuonna Helsingin Satama otti käyttöön hintaan perustuvan kannustinjärjestelmän, jossa se myöntää varustamoille alennusta alusmaksuista ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella. Yhtenä varustamojen alennusperusteena on alusten vähäpäästöisyys. Tämä voi merkitä, että niiden polttoaineena on käytössä esimerkiksi biokaasua tai nesteytettyä maakaasua, tai että alus käyttää satamassa ollessaan maasähköä. 

Alennuksen suuruus riippuu tällöin ESI (Environmental Ship Index) -pisteistä tai CSI (Clean Shipping Index) -päästötasosta. Alennuksen voi saada myös aluksen energiatehokkuutta parantavista ja päästöjä pienentävistä investoinneista tai innovaatioista. Tällöin alennushakemuksessa tulee olla suunnitelma tai konkreettinen esitys muutoksesta.

Slotten mukaan kannustinjärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa ja tuonut kiitosta. Viime lokakuussa kansainvälinen Green Shipping Summit myönsi Helsingin Satamalle vuoden vihreimmän sataman palkinnon. 

– Voiton toi risteilyliikenteelle suunnattu alennus, jolla houkuteltiin varustamoja jättämään alustensa jätevedet laitureilla suoraan Helsingin jätevesijärjestelmään. Nykyään jätevettä jätetään Helsinkiin noin 90 prosentilla kansainvälisten risteilyalusten käynneistä, mutta tavoitteena on, että kaikki laivat jättävät jätevedet satamaan.

Jokaisella laiturilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan viemäriverkkoon, minkä kautta ne menevät Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden käsittelyyn. Jätevesien jättämisestä ei peritä erillistä maksua. 

Vuodesta 2016 lähtien varustamot ovat saaneet kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksuista 20 prosentin alennuksen, kun ne samalla jättävät  jätevettä satamaan. 

– Erityisesti tässä me olemme alallamme edelläkävijöitä, Slotte korostaa.

Kaupunkiliikenne sujuvaksi 

Helsingin Satama on ottanut käyttöön hinnoittelullisia kannustimia myös rekkaliikenteen varalle. Tällä pyritään kasvattamaan Vuosaaren ja Viron välistä rahtiliikennettä sekä parantamaan kaupunkiliikenteen sujuvuutta.

– Aikaan perustuvalla hinnoittelulla rekkaliikennettä voidaan ohjata Länsisatamassa ja Eteläsatamassa vuorokauden vilkkaimmista hetkistä hiljaisempiin hetkiin. Lisäksi liikennettä voidaan ohjata Vuosaareen. Länsisatamaan jäävää rahtiliikennettä tullaan jatkossa ohjaamaan Tyynenmerenkadulle eli Jätkäsaaren itälaidalle länsilaidan sijaan, Slotte sanoo. 

Meluhaitat minimiin

Meluntorjunta on tärkeää, sillä matkustajasatamat sijaitsevat keskellä tiheästi asuttua pääkaupunkiseutua. Monilla aluksilla on käytössä omia melunvaimentimia. Helsingin Satama puuttuu meluhaittoihin kattavalla ohjeistuksella esimerkiksi ramppikolinan vähentämiseksi. 
Meluhaittojen minimoimiseksi Helsingin Satama tarjoaa maasähköä Viking Linen aluksille Katajanokalla. Maasähköliitännän ansiosta alusten ei tarvitse käyttää apukoneita sähkön tuottamiseen laiturissa ollessaan, minkä ansiosta desibelitasoja on saatu laskettua. Maasähkö auttaa myös vähentämään päästöjä.

– Jatkossa maasähkömahdollisuus tarjotaan kolmella muullakin laiturilla Länsisatamassa ja Eteläsatamassa, Slotte sanoo.

Selkeä esimerkkitapaus hintaan perustuvan kannustinjärjestelmän vaikutuksesta meluntorjuntaan löytyy jo: Länsisataman kautta Pietariin matkaavalle M/S Princess Anastasialle tehtiin talvitelakoinnin yhteydessä meluntorjuntatoimenpiteitä. Koneet huollettiin ja äänenvaimentimet vaihdettiin, jolloin aluksen kokonaismelu pieneni 4–5 desibeliä.

– Vaikutus oli todella merkittävä. Laivayhtiö on sanonut, että tarjoamamme alennus toimi heille hyvänä taloudellisena kannustimena ryhtyä toteuttamaan melupäästöjä vähentäviä uudistuksia.