Helsingin Satama
18.05.2016 //
Teksti:
Markku Rimpiläinen
//
Kuva:
Timo Porthan

Vuosaaren sataman ilme muuttuu

Vuosaaren sataman laaja aluemuutosprojekti etenee. Metsä Fibren selluterminaalin rakennustyöt alkavat toukokuussa, terminaalia varten rakennetaan kilometrin mittainen pistoraide, autoliikennettä siirretään uusille reiteille ja vanhan telakka-altaan paikalle tulee tyhjien konttien varastoalue.

 

Vuosaaren satama
Tyhjien konttien varastointiin saadaan tilaa Vuosaaren telakan vanhan telakka-altaan alueelta.


Vuosaaren sataman mittava aluemuutosprojekti tuli tarpeelliseksi, kun Metsä Fibren sellukuljetusten alkaminen varmistui. 

Metsä Fibren selluterminaalille osoitettiin satamasta 5,6 hehtaarin rakennuspaikka. Tulevan terminaalin paikalla on aiemmin varastoitu tyhjiä kontteja. Pian konttien varastointi siirtyy Vuosaaren telakan vanhan telakka-altaan alueelle. Noin kahden hehtaarin kokoista telakka-allasta täytetään parhaillaan.

Muutokset sataman alueella ovat niin suuria, että myös sataman liikenneyhteyksiä pitää järjestellä uudelleen. Uusien järjestelyjen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. 

– Tähän mennessä aluemuutosprojekti on sujunut aivan aikataulun mukaisesti. Järjestelyt on saatu etenemään hienosti, kertoo Vuosaaren sataman kehittämispäällikkö Pekka Hellström.

Sataman junaliikenne kasvaa

Metsä Fibren tuleva 5,6 hehtaarin kokoinen rakennuspaikka irrotettiin sataman hallinnoimasta alueesta 1. huhtikuuta. Nyt rakennuspaikka on tyhjennetty, ja Metsä Fibre käynnistelee uuden selluterminaalin rakennustöitä. Rakennuspaikka paalutetaan tukevasti, sillä terminaalin lattia pitää saada kantamaan suuria kuormia.

– Selluterminaalista tulee 70 x 400 metrin kokoinen. Runko on betonia, verhous peltiä ja katto tehdään Metsä Woodin puuelementeistä, kertoo Metsä Groupin kiinteistöjohtaja Hannu Havanka.

Suurin osa selluterminaalin 30 000 neliömetrin pinta-alasta on kylmää varastotilaa. Päätyyn rakennetaan pieni toimisto ja sosiaalitilat.

– Tavoitteemme on, että selluterminaali valmistuu kesällä 2017 eli hyvissä ajoin ennen Äänekosken biotuotetehtaan käynnistymistä.

Sellu kuljetetaan Vuosaaren satamaan 400-metrisillä junilla, jotka mahtuvat kokonaisuudessaan purettavaksi selluterminaalin alueelle. Kuljetuksissa ei tarvita erillisiä vaihtotyövetureita.Osa sellusta kontitetaan saman tien, osa varastoidaan.

Helsingin Satama rakennuttaa uutta selluterminaalia varten vajaan kilometrin mittaisen pistoraiteen. Raide päättyy terminaalirakennuksen itäpuoliselle piha-alueelle. 

Metsä Fibren kuljetukset lisäävät Vuosaaren sataman junaliikenteen määrää huomattavasti.

– Rautatie on hyvä ja toimiva tapaa ottaa lisää liikennettä satamaan. Muutos on meidän kannaltamme hyvin mielenkiintoinen. Nähtäväksi jää, mitä muita kerrannaisvaikutuksia raideliikenteen kasvulla tulee olemaan, Pekka Hellström sanoo.

Vuosaaren satama
Metsä Fibren tuleva terminaalialue.

Uutta tilaa konttien varastoinnille

Metsä Fibren terminaalin ohella suurin yksittäinen työmaa Vuosaaressa on telakan vanhan satama-altaan täyttö.

– Allas täytetään ja päällystetään, ja siitä tulee sataman kenttä-aluetta. Esimerkiksi tyhjien konttien varastointi sijoittuu osittain tälle uudelle kenttäalueelle.

Kallioon aikoinaan louhittua satama-allasta on täytetty viime vuoden 2015 syksystä alkaen.

–  Täyttö on nyt edennyt sellaiseen vaiheeseen että siellä on jo ensimmäisiä pintakerroksen alaisia kerroksia paikallaan. Kesään mennessä allas on täytetty kokonaan. 

Tieyhteydet muuttuvat

Aluemuutosprojektin toinen vaihe käynnistyy vuoden 2016 loppupuolella. 

–  Kakkosvaiheeseen kuluu muun muassa aluejärjestelyjä, toimintojen uudelleen sijoittelua sekä tieyhteyksien, aitojen ja porttien rakentamista. Nämä työt jatkuvat monin paikoin vuoden 2017 loppupuolelle saakka. Kaikki työt kytkeytyvät satama-alueen muutokseen.

Stevecon ja MultiLink Terminalsin porttitoiminnot siirretään uuteen paikkaan Finnsteven portin viereen. Töiden yhteydessä portin rakennetta parannetaan ja automaatioastetta lisätään. A-laiturialue ja nykyisen telakka-altaan alueella toimivat depot-yritykset kuten Container Depot ja Marine Container Yard saavat uudet ajoyhteydet.

– Suljetun satama-alueen liikenne käyttää uudelle porttialueelle johtavaa tieyhteyttä. Sataman avoin, yritysalueen liikenne saa uuden katuliittymän osoitteeseen Seilorinkatu 5. Pohjoiselle kenttäalueelle on toteutettu mittava valo-opastuksen muutos. Periaate on, että työkone- ja rekkaliikenne pidetään erillään.

– Kaikkiaan sataman lay-out muuttuu melkoisesti, Hellström tiivistää.

Telakka-alueen jäljet häviävät

Kun Vuosaaren telakan vanha telakka-allas on täytetty, telakan viimeisetkin jäljet katoavat sataman alueelta. 

Valmet rakensi Vuosaaren telakan vuosina 1972–74. Telakka korvasi Katajankokassa sijainneen telakan. Sen toiminta käynnistyi vuonna 1974.

Vuonna 1979 valmistuivat viimeiset suurtankkerit norjalaisen varustamon tilaamasta sarjasta. Tämän jälkeen telakan tilauskanta heikkeni. Vuoden 1987 alussa telakka siirtyi Wärtsilä meriteollisuudelle, joka ilmoitti tammikuussa 1987 telakan toiminnan lopettamisesta.

Telakalta tyhjäksi jääneisiin tiloihin muutti uusia yrityksiä. Myös Wärtsilä ja myöhemmin Masa Yards käyttivät telakka-allasta satunnaisesti korjaustelakkana.