Helsingin Satama
16.12.2019 //
Kuva:
Suomen Ilmakuva Oy

Vuosaaren väylän syventäminen odottaa KHO:n ratkaisua

Vuosaaren satamaan johtavan väylän syventäminen on saanut jo vesiluvan ja parhaillaan odotetaan valitusten saattamista loppuun. Valittaja on hakenut valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta KHO ei ole vielä päättänyt, ottaako se valituksen käsiteltäväkseen. Päätös tullee Jukka Kallion mukaan toivottavasti vielä tämän vuoden aikana. 

– Jos KHO ottaa valituksen käsiteltäväkseen, se vie tietysti vielä aikaa. Selvitämme kuitenkin parhaillaan, voidaanko rakentaminen aloittaa valituksesta huolimatta käynnistämällä hankkeen kilpailutuksen.

Helsingin kaupunki on jo päättänyt osallistua Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämisen kustannuksiin 4,2 miljoonalla eurolla. 

Väylähanke on Helsingin Satama Oy:n, Väyläviraston ja Helsingin kaupungin yhteishanke. Vuosaaren satamaan johtava meriväylä sekä satama-allas syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen.