Helsingin Satama
10.11.2021 //
Teksti:
Vaula Aunola
//
Kuva:
Veikko Somerpuro

Yhteydenpito ja reagointi saivat Helsingin Sataman asiakkailta kiitosta

Syksyn asiakaskyselyyn vastasivat sekä rahtiliikenteen että matkustajaliikenteen palveluja käyttävät asiakkaat ja kumppanit.

 

Innolink toteutti Helsingin Sataman asiakastyytyväisyystutkimuksen puhelinhaastatteluina syyskuussa 2021. Otos oli 53 haastattelua. Kyselyyn vastasivat sekä rahtiliikenteen että matkustajaliikenteen palveluja käyttävien asiakasyritysten avainhenkilöt ja kumppanit.

Helsingin Sataman Net Promoter Score (NPS) oli kyselyssä 48 ollen selvästi parempi kuin viime vuonna (37). NPS maailman käytetyin käyttäjäkokemuksen ja erityisesti asiakasuskollisuuden mittari.  Myös kyselyn muiden tekijöiden kohdalla nähtiin nousua ja asiakastyytyväisyys oli parantunut kokonaisuudessaan. Yhteydenpidon riittävyys, tavoitettavuus ja reagointi oli vastaajien mielestä sataman onnistunein tekijä.

Korona-ajan toimet saivat kiitosta asiakkaiden kommenteissa: ”Asiantunteva organisaatio, joka reagoi nopeasti poikkeusoloissa”. "Vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen" puolestaan kuvasi vastaajien mukaan Helsingin Satamaa parhaiten, kuten edellisenäkin vuonna.

– Matkustajaliikenteen osalta saimme koronaikana erittäin hyvää palautetta muun muassa yhteydenpidosta, reagoinnista, liikenteen sujumisesta ja turvallisuudesta, matkustajaliiketoiminnan johtaja Sari Nevanlinna iloitsee.

– Rahtiliikenteen osalta asiakkaat kokevat, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ja eteenpäin mennään, tavaraliikenteen johtaja Jukka Kallio toteaa.

Sataman toiminnan kaikkien osa-alueiden säännöllinen peilaaminen asiakkaiden näkökulmasta antaa hyvän lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Kehityskohteina asiakkaat toivat esille tiettyjen alueiden liikennejärjestelyt ja opastukset. Myös hinnoitteluun kaivattiin yhä enemmän selkeyttä. Digitaalisten toimintojen kehittämistä edelleen pidettiin myös tärkeänä ja niiden hyödyntämiseen panostaan koko ajan enemmän.