Kestävä kehitys
30.05.2018 //
Teksti:
Juha Peltonen
//
Kuva:
iStock

Ympäristövaikutusten pienentämisellä alennusta alusmaksuihin

Helsingin Satama kannustaa hinnoittelullaan alusten päästöjen ja melun vähentämiseen. Linjaliikenteen alus voi saada aluskäyntimaksusta harkinnanvaraista ympäristöalennusta enintään kolme prosenttia, jos sen ympäristövaikutukset ovat satamassa ollessaan keskimääräistä pienempiä tai jos se vähentää ympäristövaikutuksiaan kehitystoimin. Alennuskategoriat ovat vähäpäästöisyys, melutaso sekä ympäristöinnovaatiot ja -investoinnit.

vene

– Sekä päästö- että meluperusteisia hakemuksia on jo tullut. Alennus voidaan myöntää myös takautuvasti vuoden alusta, Helsingin Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen kertoo.

Vähäpäästöisyyden kategoriassa alennusta voi hakea ESI-sertifikaatin tai muun ympäristövaikutuksia kuvaavan sertifikaatin perusteella, kunhan aluksen päästötaso käy ilmi.

Aluksen ympäristö- ja energiatehokkuutta, päästötasoa tai meluntorjuntaa parantavilla investoinneilla tai innovaatioilla voi saada vapaamuotoisella hakemuksella yhdestä kolmeen prosentin alennuksen alusmaksusta.

Jos kokonaismelupäästö eli A-äänitehotaso jää matkustajasataman laiturissa ollessa alle 105 desibelin, alennusta annetaan kaksi prosenttia.