Vuosaaren sataman pääportille keskitetään kaikki ajoneuvojen tarkastukset ja mittaukset.

Sataman digiloikka sujuvoittaa asiakkaiden arkea

Teksti: Matti Keränen
Kuva: iStock

Helsingin Sataman laiturivaraukset ja pääportti tekevät digiloikan.

Helsingin Satama investoi kahteen uuteen digitaaliseen ratkaisuun, jotka sujuvoittavat sataman asiakkaiden arkea merkittävästi.

Jatkossa Vuosaaren satamaan ajavien rekkojen mittaukset ja kuvaukset keskitetään pääportille, joka varustetaan uudella teknologialla. Lisäksi Helsingin Sataman laiturivaraukset siirtyvät modernille verkkoalustalle.

Verkkoalusta tarjoaa satamaoperaattoreille reaaliaikaisen tilannekuvan sataman laiturivarauksiin kiinnityspaikkojen, eli pollareiden, tarkkuudella.

– Tähän saakka laiturivarauksia on tiedusteltu sähköposteilla ja puhelimitse. Tietoa laiturivarauksista on jaettu kymmenille osapuolille Excel-taulukossa. Tieto ehtii usein vanhentua heti sähköpostin lähettämisen jälkeen, Helsingin Sataman rahtiliiketoiminnan kehityspäällikkö Jani Lindroos kertoo.

Vuosaaressa aluksia purkaa ja lastaa neljä satamaoperaattoria. Uuden järjestelmän myötä kaikki satamassa toimivat osapuolet pystyvät suunnittelemaan toimintaansa entistä tehokkaammin.

– Esimerkiksi konttilaivojen laiturivarauksissa syntyy ajoittain tilanteita, että laiturilla olevaa tilaa joudutaan arvioimaan metrien tarkkuudella. Uusi järjestelmä avaa tähän entistä tarkemman näkymän, mikä sujuvoittaa operaattoreiden viestintää huomattavasti, Lindroos arvioi.

Laiturointityökalu on otettu aikaisemmin käyttöön kansainvälisten risteilijöiden laituripaikkavarauksiin keskusta-alueen satamissa.

Varausjärjestelmästä satamaoperaattorit näkevät reaaliaikaisen varaustilanteen kaikista sataman laituripaikoista alusten kiinnityspaikan tarkkuudella.
Kuva: Timo Porthan

Yksi pääportti kaikille

Jatkossa kaikki satamaan rahtia toimittavat ajoneuvot mitataan, punnitaan ja kuvataan pääportilla. Lisäksi portti kerää mittausdataa myös lähtevästä rekkaliikenteestä.

Vuosaaressa on tällä hetkellä kaksi satamaoperaattoreiden ylläpitämää porttia, joissa mittaukset on tehty. Vuosien ajan suunnitteilla ollut yhden portin malli vapauttaa Vuosaaren sataman maa-alueita nykyistä joustavampaan käyttöön.

– Keskittäminen mahdollistaa maa-alueiden vapauttamisen, mikä helpottaa esimerkiksi liikennejärjestelyjen uudistamista, Lindroos sanoo.

Ajoneuvojen painon ja mittausdatan lisäksi uudistettu pääportti tuottaa myös täysin uutta kuntotietoa.

Jatkossa kaikki satamaan ajavat rekat kuntokuvataan. Ajoneuvot kuvataan molemmilta sivuilta, perästä ja päältä. Lisäksi kalusto kuvataan alaviistosta. Tämä mahdollistaa erityisesti trailereille syntyneiden vaurioiden tunnistamisen.

Jatkossa kaikki satamaan ajavat rekat kuntokuvataan.

Viivakameroilla tarkka kuva

Kuvat otetaan konenäkösovelluksissa käytettävillä viivakameroilla. Kamera muodostaa erittäin tarkan kuvan pikselirivi kerrallaan. Viivakamerat soveltuvat erityisesti liikkuvien kohteiden tarkkaan kuvaamiseen.

– Kuntokuvauksen avulla operaattorit ja logistiikkayhtiöt saavat tiedon, minkälaisessa kunnossa ajoneuvo rahteineen satama-alueelle tulee. Se auttaa mahdollisten vahinkojen selvittelyä.

Lindroosin mukaan kuvat ovat lähtökohtaisesti satamaoperaattoreiden, varustamoiden ja Helsingin Sataman käytössä. Kuljetusliikkeet saavat kuvat pyydettäessä satamaoperaattorilta.

Vuosaaren pääportista ajaa arkisin lähes 1400 rekkaa sisään ja saman verran ulos.

– Mittaus, punnitus ja kuntokuvaus tehdään liikkeessä. Kuljettajan ei pitäisi edes huomata sen vaikutuksia, Lindroos sanoo.

Uudet järjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön testijakson jälkeen tammikuussa 2024.