Jotta asiointi ja työskentely satama-alueilla sujuisivat kitkatta ja turvallisesti, Helsingin Sataman alueella noudatetaan satamajärjestystä ja turvallisuusmääräyksiä. Myös ympäristölupia noudattavat kaikki satama-alueella toimivat tahot.

Toimintaa ohjaavat

  • sertifioidut laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät.
  • kansainvälinen meriturvallisuutta koskeva ISPS-säännöstö (International Ship and Port facility Security Code), joka edellyttää, että satama-alueella kaikki liikkuminen on luvanvaraista ja valvottua.

Selkeät ohjeet, niiden noudattaminen ja hyvä yhteistyö auttavat tekemään työnteosta satama-alueella sujuvaa, turvallista ja tehokasta.