Helsingin Sataman vastuullisen toiminnan perusta on turvallisuus. Varaudumme ennalta ulkoisiin uhkiin, erilaisiin onnettomuuksiin, häiriöihin ja poikkeustilanteisiin. Pidämme huolta myös yhteisen työpaikkamme työturvallisuudesta.

Jokainen satamassa työskentelevä on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän noudattaa turvallisuuteen liittyviä velvoitteita ja ohjeita. Kulkuluvat, työturvallisuusohjeet ja liikennesäännöt koskevat kaikkia suljetulla satama-alueella työskenteleviä ja ajoneuvoilla liikkuvia.

Matkustajasatamissa työskentelevien tulee suorittaa verkossa turvallisuusperehdytys, jossa käydään läpi keskeiset turvallisuusasiat. Kulkuluvan suljetulle satama-alueelle voi saada vasta kun turvallisuusperehdytys on suoritettu.

Vuosaaren satamassa kulkuluvan saannin edellytys on kuljettajaperehdytyksen suorittaminen.