Helsingin Sataman vastuullisen toiminnan tärkeänä tavoitteena on olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Päämäärä on asetettu korkealle ja sitä tavoitellaan järjestelmällisesti. 

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Jokapäiväisen johtamisen päätöksiä tarkastellaan niin taloudelliselta, yhteiskunnalliselta kuin eettiseltäkin kannalta yrityksen sidosryhmät huomioiden. 

Satamalla on kestävän kehityksen tiimi, joka kehittää ja jalkauttaa vastuullista satamatoimintaa yhdessä muiden osastojen kanssa sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset.

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Helsingin Satama – vastuullisuuden puolesta

Videon tekemisen jälkeen Satamayhtiön omaa hiilineutraaliustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2025.

Vastuullisuusraportointi

Vuosikertomus 2023

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Satama Oy:n 2023 vuosikertomukseen