Uudistamme satamaa

Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatamana olemme satamatoiminnan suunnannäyttäjä. Toimimme jatkuvan kehittämisen periaatteella, johtamalla ja kehittämällä satamatoimintaa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tarjoamme toimintapuitteet ja tuotamme kokonaisuutta tukevia uusia, ajanmukaisia palveluita.

Helsingin keskustan matkustajasatamat ovat oleellinen osa Helsingin liike-elämää ja kaupunkiluonnetta.

Liikenneyhteyksien kehittäminen on Helsingin seudun hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kannalta tärkeää. Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin virastojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Tällä vuosituhannella Helsingin Satamalla on ollut kaksi suurhanketta. Toinen oli Vuosaaren sataman ja sen infrastruktuurin rakentaminen. Se valmistui marraskuussa 2008. Toinen oli Länsiterminaali 2 projekti, johon kuului mm. uuden Länsiterminaali 2 rakennuttaminen ja alueen liikennesuunnittelu. Uusi  terminaali otettiin käyttöön helmikuussa 2017.

Matkustajaliikenteen kehittäminen

  • Matkustajalauttaliikenteen toimintaedellytykset keskustan kaupunkisatamissa varmistetaan.
  • Kehittämisen pääpaino kohdistuu tällä hetkellä Länsisataman matkustajalauttaliikenteeseen.
  • Eteläsatamaa käytetään pääasiassa matkustajapainotteiseen linjaliikenteeseen: matkustajalautoille sekä risteilyaluksille.
  • Helsingin Satama osallistuu Hernesaaren risteilyliikenteen kehittämiseen.
     

Tavaraliikenteen kehittäminen

  • Satamiin johtavan liikenteen kehittämisen pääpaino on Länsisatamassa ja Katajanokan satamassa.
  • Liikennettä helpotetaan katuverkkoa, muita infraratkaisuja ja sataman pre-gate -toimintoja parantamalla.
  • Vuosaaren satamaa kehitetään tavaraliikennesatamana. Tämä edellyttää järkeviä kaavaratkaisuja, meriväylän ja alueiden käytön kehittämistä.