Uudistamme satamaa

Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatamana olemme satamatoiminnan suunnannäyttäjä. Toimimme jatkuvan kehittämisen periaatteella, johtamalla ja kehittämällä satamatoimintaa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tarjoamme toimintapuitteet ja tuotamme kokonaisuutta tukevia uusia, ajanmukaisia palveluita.

Helsingin keskustan matkustajasatamat ovat oleellinen osa Helsingin liike-elämää ja kaupunkiluonnetta.

Liikenneyhteyksien kehittäminen on Helsingin seudun hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kannalta tärkeää. Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin virastojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Tällä vuosituhannella Helsingin Satamalla on ollut kaksi suurhanketta. Toinen oli Vuosaaren sataman ja sen infrastruktuurin rakentaminen. Se valmistui marraskuussa 2008. Toinen oli Länsiterminaali 2 projekti, johon kuului mm. uuden Länsiterminaali 2 rakennuttaminen ja alueen liikennesuunnittelu. Uusi  terminaali otettiin käyttöön helmikuussa 2017.

Kolmas suurhanke on vuoden 2021 helmikuun kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti satamatoimintojen keskittäminen ns. keskittämisskenaarion mukaisesti.