Uudistamme satamaa

Helsingin satama on ottamassa yhtä historiansa suurimmista kehitysaskeleista, kun Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Kehittämisohjelman toteutus tulee kestämään noin 10 vuotta. 

Helsingin Satama toimii jatkuvan kehittämisen periaatteella, ja käynnissä on koko ajan useita pienempiä ja suurempia hankkeita. Tällä vuosituhannella Satamalla on ollut kaksi suurhanketta: 2008 valmistunut Vuosaaren sataman ja sen infrastruktuurin rakentaminen sekä Länsiterminaali 2 -projekti, johon kuului muun muassa uuden Länsiterminaali 2 rakennuttaminen ja alueen liikennesuunnittelu. 

Nyt on alkamassa Helsingin sataman 2000-luvun kolmas suurhanke. Vuoden 2021 helmikuun kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen ja tammikuun 2022 kaupunginhallituksen suunnitelman toteuttamispäätöksen mukaisesti satamatoimintoja tullaan kehittämisohjelmassa keskittämään keskittämisskenaarion mukaisesti.

Satamatoiminnan kannattava kasvu mahdollistetaan keskittämällä Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Samalla kaupunki saa tilaa uudistaa Eteläsataman aluetta.  Vuosaaren satamaa kehitetään jatkossakin erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin tehostamalla alueen käyttöä ja lisäämällä kenttäkapasiteettia.

Satama luo elinvoimaa

Meri yhdistää ja Helsingin Satama on portti maailmalle ja muualle Suomeen. Helsinki on Suomen väestökeskittymä, palveluelinkeinojen sekä hallinnon keskus, jonka sataman kautta kulkee merkittävä osa koko maamme tavara- ja henkilöliikenteestä.

Elävä, kaupungin ytimessä ja kaupungin kanssa yhteistyössä toimiva satama on koko Suomen elinehto ja tärkeä vetovoimatekijä Itämeren alueen metropolien välisessä kilpailussa.

Kehittämisohjelman avulla Helsinki säilyttää kärkipaikkansa koko Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana ja Suomen tuonnin ja viennin pääsatamana.  Vilkkaat laivayhteydet ovat merkittävä osa toimivaa ja elinvoimaista pääkaupunkia. Siitä hyödymme kaikki.  

Kilpailukykyistä satamatoimintaa

Helsingin satamaliikenteen ennustetaan jatkavan kasvuaan sekä matkustaja- että tavaraliikenteen sektoreilla. Vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa Helsingin satamasta kulki matkustajia 11,6 miljoonaa ja rahtiliikennettä 12,2 miljoonaa tonnia.

Sataman kehittämisohjelman avulla mahdollistetaan Helsingin Sataman kannattava kasvu. Samalla sillä vastataan myös sataman asiakkaiden tarpeisiin. Terminaali-investoinnit ja modernin satamainfrastruktuurin rakentaminen sekä entistä toimivammat liikennejärjestelyt parantavat matkustajakokemusta, palveluita ja varustamojen toimintaympäristöä.    Suomen viennin ja elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokas ja häiriötön kulku maailmalle turvaa myös pienen kansakuntamme menestyksen.  

Kohti uudistuvaa kaupunkia

Sataman uudistukset parantavat Helsingin elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Satamatunnelin rakentamisella Jätkäsaaresta Länsiväylälle vähennetään autoliikennettä keskustassa, parannetaan kaupunkitilan viihtyisyyttä sekä mahdollistetaan kehittämisohjelman toteutuminen kokonaisuudessaan. 

Matkustajat elävöittävät kaupunkielämää, tuovat asiakkaita yrityksille ja työpaikkoja ihmisille. Vastaavasti toimiva tavaraliikenne on tae ihmisten arjen sujuvuudelle ja päivittäis- ja kulutustuotteiden saatavuudelle.