Kahden tietunnelin suuaukot.

Förnyelse av de tekniska systemen i Nordsjö vägtunnel

Fintraffic förnyar teknikerna för hantering av säkerheten och trafiken i vägtunneln till Nordsjö hamn. Byggarbetena i tunneln inleds under 2025. Arbetena förutsätter också att tunneln stängs tillfälligt under längre perioder.

Tunneln måste stängas helt under vissa perioder under arbetena eftersom styrningssystemen i Nordsjö tunnel fungerar så att det inte är möjligt att köra i båda riktningar i ett tunnelrör.

Omvägen förbättras

Den primära omvägen under de perioder då tunneln är stängd är den nuvarande reservrutten för tunneln, det vill säga Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn.

Reservrutten förbättras under hösten 2024 och våren 2025. Rutten görs smidigare och tryggare i synnerhet vid anslutningar och skyddsvägar för att den ska vara så fungerande som möjligt när trafikmängden ökar.

Reservrutten för tunneln är Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn.

Målet är en smidig och trygg hamntrafik

Målet med de reparationer som syftar till att modernisera tunneltekniken är att säkerställa att hamntrafiken och den övriga trafiken i området fungerar störningsfritt samt att tunneln är säker.

Läs mer på Fintraffics webbplats (på finska).