Europeiska unionen främjar effektiv rörlighet och transport av varor i Europa. EU-finansierade projekt har också fokuserat på miljöinvesteringar och att minska utsläppen. Finland är en av de största mottagarna av EU-stöd i sjötrafikprojekt. Det är bra, eftersom Finland har exceptionellt svåra vinterförhållanden och landet är beroende av sjötransporter.

Man vill förbättra kvaliteten på trafiknäten i Europa, harmonisera standarderna gällande trafiken samt avlägsna flaskhalsar. Ibruktagande av ny teknik och automatisering relaterade till de olika skedena av uppföljning, godshantering och resor stöds också.

Målet är en smidig, effektiv och säker helhet av leder för gods- och persontrafiken på landsvägar, till sjöss och på järnvägar. En smidigare trafik anses förstärka ekonomin inom hela EU och spela en viktig roll för att minska trafikutsläppen.

Suomessa EU-liikennehankkeita koordinoi Traficom.

Logotyp: Medfinansierad av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Helsingfors Hamns EU-stödda projekt

Helsingfors Hamn och dess partners har också fått/får EU-stöd för sina investeringsprojekt som förbättrar sjötrafikens smidighet, effektivitet och miljövänlighet.

ProjektÅr
TWIN-PORT 12012 – 2015
TWIN-PORT 22014 – 2020
TWIN-PORT 3 2018 – 2023
TWIN-PORT 4 2020 – 2023
TWIN-PORT 52021 – 2025
Fördjupning av Nordsjös farled2018 – 2024
Hansalink 12014 – 2017
Hansalink 22020 – 2024
Cruise OPS2020 – 2024
Green Cruise Port2016 – 2019
Forskningen Back from Black Green Cruise Port
  • Connecting Europe Facility (CEF), d.v.s. Fonden för ett sammanlänkat Europa, är EU:s främsta finansieringsinstrument för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom att satsa på utvecklingen av transeuropeisk infrastruktur. 
  • CEF är indelat i tre delområden, varav Connecting Europe Facility for Transport är specialiserad som ett finansieringsinstrument för trafikens infrastruktur.
  • TEN-T (Trans European Transport Network) är en helhet av transeuropeiska trafikprojekt som medfinansieras av EU. Helheten består av två nivåer: ett kärnnätverk som ska byggas senast i slutet av 2030 och ett heltäckande nätverk som ska vara färdigt senast 2050. Den maritima dimensionen av TEN-T-trafikpolitiken är Motorvägarna till sjöss (MoS), med målet att förbättra de maritima förbindelserna mellan hamnar. 
  • Climate Innovation and Networks Executive Agency (CINEA) förvaltar TEN-T:s tekniska och finansiella genomförande i sin trafikprojektshelhet.