Helsingfors Hamn för samman människor och varor för att påskynda hållbar tillväxt. Framgångsrika experter, Hamnstad i utveckling, Hållbar godstrafik samt Framgångsrika kunder lyfts upp som huvudteman för strategin som siktar på en hållbar tillväxt.

Våra värden innefattar ansvarsfullhet, samarbete och resultatrik verksamhet

  • Ansvarsfullhet. Vi arbetar ansvarsfullt som en del av omgivningen och samhället, med respekt för miljön samt genom att säkerställa försörjningsberedskapen i Finland. Vi tar ansvar för vår hamngemenskap för att främja våra kunders framgång. Säkerheten är grunden för vår verksamhet. I den beaktas arbetarskyddskulturen, säkerheten i den interna trafiken inom passagerar-, frakt- och hamnområdet samt anseendehanteringen.
  • Samarbete. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och företagen som verkar i hamnen för att nå vårt mål. Vi utvecklar vår arbetsgemenskap så att den är uppmuntrande, interaktiv och uppskattar varandras arbete. Vi utvecklar vårt samarbete med externa intressenter. Vi fokuserar oss på det väsentliga och på verksamhetens effektivitet. Vi mäter framgången i vårt arbete. Vi utvecklar och förnyar vår verksamhet för att uppnå bättre resultat.
  • Resultatrik verksamhet. Vi förbinder oss till de tydliga kvalitativa och finansiella mål som är uppsatta för vår verksamhet.