Helsingfors Hamn främjar tillsammans med sina partner lösningar som för näringslivet och sjöfartsbranschen mot hållbar och miljövänlig godstrafik och sjöfartsturism.

Samarbetet med partnerna baserar sig på Hamnens värden: ansvarsfullhet, samarbete och resultatrik verksamhet, samt på Hamnens strategi och ställning som den viktigaste hamnen i Finland och som en viktig del av näringslivet i Helsingfors centrum och huvudstadsregionen.

Helsingfors Hamn samarbetar i sponsring, marknadsföring och kommunikation med företag och sammanslutningar som ger uttryck för de saker som Hamnen uppskattar och tillför värde för Hamnens mål. Ett fungerande samarbete är till nytta för båda parterna, förmedlar information om Hamnens värden, mål, lösningar och insatser, stärker relationerna samt ökar förståelsen av branschen och hamnverksamheten.

Helsingfors Hamn samarbetar under två huvudteman:

  • Hållbar utveckling och havsmiljön
  • Delaktighet, gemenskap och samarbete

Hamnens stödverksamhet riktas mot:

  • Skydd av Östersjön och miljön (och forskning i anslutning till det), ansvarsfullhet
  • Närområdena samt deras funktionalitet och evenemang

Samarbete i sponsring och marknadsföring kan vara antingen långvarigt samarbete som baserar sig på ett avtal eller lite stöd eller stödannonsering.

Samarbete med intressentgrupper

Arbetet med intressentgrupper är en fast del av Hamnens verksamhet. Helsingfors Hamn håller kontakt med sina intressentgrupper, ordnar evenemang och möten samt deltar i tillställningar som är viktiga med tanke på branschen och Hamnens verksamhet.
Målet är att genom aktiv dialog förstå affärsmiljön samt utmaningar och möjligheter i anslutning till ansvarsfullhet.