En av de mest trafikerade passagerarhamnarna – Finlands ledande allmänna hamn för utrikestrafik

Helsingfors är en av de mest trafikerade passagerarhamnarna för utrikestrafik i Europa. Helsingfors Hamn Oy skapar en smidig bas för sjöresor till bl.a. Tallinn och Stockholm. Inom godstrafiken är Helsingfors Hamn Finlands ledande allmänna hamn för utrikestrafik, och står till tjänst för näringslivet och välfärden i Helsingforsregionen och hela landet.