EU har stött Helsingfors Hamns och Tallinn Hamns TWIN-PORT-projekt redan med nästan 70 miljoner euro. 

Städerna Helsingfors och Tallinn vill bilda en tvillingstad, ett gemensamt område för företagande och arbetspendling. Färjeförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn är redan nu mycket livligt trafikerad och en smidig trafik är livsviktig för båda städernas utveckling. 
Hamnarna i Helsingfors och Tallinn och förbindelsen mellan dem är viktiga även för Europeiska unionen. Båda hamnarna är en del av EU:s kärnnätverk och den strategiskt viktiga Nordsjön–Östersjön-korridoren. EU ger finansiellt stöd till väl motiverade utvecklingsprojekt för kärnnätverk, när projektens mål är ett säkert och hållbart transportsystem samt en smidig förflyttning av gods och människor. 

Av samma skäl har EU velat stödja Helsingfors och Tallinns TWIN-PORT-projekt i redan fem projekt som rör trafiken mellan hamnarna.

TWIN-PORT I

  • Under åren 2012–2015 beviljades EU-stöd för allmän utveckling, trafikarrangemang och incheckningsfunktioner i Västra hamnen i Helsingfors samt utveckling av automatiska förtöjningssystem för båtar, som en del av TWIN-PORT I-projektet. Tallinn hamn utvecklade trafikarrangemangen i de lokala A- och D-terminalerna med stödet de fick.
  • De totala investeringskostnaderna för TWIN PORT I-projektet var i Helsingfors hamnar cirka 43 miljoner euro och stödet som beviljades dem cirka 8,6 miljoner euro. 

TWIN-PORT II

  • TWIN-PORT II -projektet år 2014–2020 riktades stödet till konstruktionen och utvecklingen av passagerarterminalerna i Helsingfors och Tallinn. Därtill öppnades ro-ro-linjen Muuga–Nordsjö. Stöd fick också passagerarfärjan MS Megastar som använder Tallinks LNG. Den inledde trafiken på färjeförbindelsen Tallinn–Helsingfors 2017. 
  • De totala investeringskostnaderna för TWIN PORT II-projektet var i Helsingfors hamnar cirka 64 miljoner euro och stödet som beviljades dem cirka 19,2 miljoner euro. 

TWIN-PORT III

  • TWIN-PORT III-projektet (2018–2023) fick också, utöver Helsingfors och Tallinns hamnar, rederierna Tallink, Viking Line och Eckerö Line partiellt investeringsstöd för nya landströmsystem och automatiska förtöjningssystem för båtar. Det partiella stödet används dessutom till flera investeringar för att förbättra trafikarrangemangen i Västra hamnen i Helsingfors och för att minska trafikstockningar i området kring hamnen. Investeringar stöds även i Nordsjö, där en nödvändig förlängning av kajen gjordes för Muugas ro-pax-trafik, samt på Skatudden, där en ny övre ramp byggdes med hjälp av partiellt stöd. Med hjälp av stödet utvecklas säkerhetssystemen i A- ja D -terminalerna i Tallinns hamn samt avloppssystemen i hamnen i Gamla staden.
  • De totala investeringskostnaderna för TWIN-PORT III-projektet (2018–2023) är i Helsingfors hamnar uppskattningsvis cirka 14,5 miljoner euro och stödet som beviljats dem cirka 4,3 miljoner euro.

TWIN-PORT IV

  • TWIN-PORT IV-projektet (2020–2023) fick landströmsystemet i Södra hamnen i Helsingfors och portsystemet för incheckning för passagerarfordon på Skatudden partiellt stöd. Dessutom stöder EU konstruktionen av ett ro-pax-incheckningsområde samt en dubbelramp i Nordsjö hamn. I Tallinn stöddes också renoveringen av landgången i hamnen i Gamla staden och området framför D-terminalen samt rampprojekten i Muugas hamn.
  • De totala investeringskostnaderna för TWIN-PORT IV-projektet är i Helsingfors hamnar uppskattningsvis cirka 11,4 miljoner euro och stödet som beviljats dem cirka 3,4 miljoner euro. 

TWIN-PORT V

  • Beslutet om EU-stöd för TWIN-PORT V-projektet (2021–2025) fattades sommaren 2022. EU-stöd kommer att beviljas projekt inom utvecklingsprogrammet i Helsingfors hamn, dvs. tunneln som ska byggas i Västra hamnen, en nyplanering av kajerna och planer och undersökningar som krävs för nya terminal T1. Dessutom beviljas stöd för en undersökning om klimatneutralt byggande. Stöd i Tallinns hamn får Muugas rampprojekt och avloppsprojekt, planerna och undersökningarna som krävs för den nya A-terminalen samt förnyandet av det s.k. smart port-portsystemet i hamnarna i Muuga och Gamla staden.
  • De totala investeringskostnaderna för TWIN-PORT V-projektet är i Helsingfors hamnar uppskattningsvis cirka 8 miljoner euro och stödet som beviljats dem cirka 4 miljoner euro.
Västra Terminal 2 -projektet var medfinansierad av Europeiska unionen.