Vi vill säkerställa att alla har samma möjligheter till att resa med båt. Terminaloperatören hjälper dig i hamnen och att ta dig ombord på fartyget. Väl ombord hjälper rederiet dig under resans gång.

Assistanstjänsten är avsedd för passagerare med nedsatt rörlighet på grund av fysiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning, syn- och hörselskadade passagerare, äldre passagerare, passagerare med tillfälligt nedsatt rörlighet och för alla som behöver särskild hjälp.

Assistanstjänsten är gratis.

Passagerare som behöver assistans får ha med högst två baggage, vars total vikt inte överskrider 35 kg.

informera om ditt behov på förhand

Symboli, jossa avustaja ja pyörätuoli.
 1. Vänligen informera resebyrån eller rederiet om ditt behov av hjälp redan när du bokar din resa, dock senast 48 timmar före avgång. Om du inte har meddelat på förhand att du behöver assistans, försöker man hjälpa dig så att du kan resa. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål.
   
 2.   Anmäl dig vid ankomsten till hamnen vid anropsplatsen eller incheckningen enligt de anvisningar du fick från rederiet, senast 60 minuter före fartygets angivna avgångstid. Du får kontakt med assistanstjänsten från anropsplatsen med anropstelefonen.

  Helsingfors Hamns alla fem passagerarterminaler har anropsplatser belägna i terminalernas entréhallar. Du känner igen anropsplatsen på symbolen med blå botten och en assistent och en passagerare i rullstol.

  Anropsplatserna finns utmärkta på Passagerarterminalernas tjänstekartorna
   
 3.  Vår utbildade assistent kommer och assisterar dig i terminalen
  •  i hamnen vid förflyttning från anropsplatsen till incheckning och säkerhetskontroll 
  •  vid ombordstigning och avstigning
  •  för transport av bagage till och från fartyget
  •  vid förflyttning till inrese- och tullkontroller
  •  vid förflyttning till toaletter
  •  vid hantering och transport av rörelsehjälpmedel
  •  tillfällig ersättning av skadade eller förlorade rörelsehjälpmedel med hjälpmedel som utgör ett lämpligt alternativ
  •  vid hantering och transport av erkända ledarhundar på fartyget. Ledarhundar reser alltid gratis tillsammans med föraren.
 4. När fatyget anländer till hamnen blir du upphämtad från fartygets infopunkt och du blir därefter förd till terminalens anropsplats.

Feedback och klagomål

EU-förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss förpliktar hamnar och rederier att ge assistans till passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet och övriga passagerare som behöver särskild hjälp.

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1177/2010

Feedback och klagomål om assistanstjänsten ska göras inom två månader efter resan till rederiet eller hamnen.

 • Du kan ge feedback om Helsingfors Hamns terminaler genom att använda feedbackformuläret.
 • Du kan ge feedback om rederibolagen via rederiernas webbplatser.
 • Du kan överklaga till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) om hamnens eller rederiets feedback inte motsvarar dina förväntningar.

Rederiernas sidor för passagerare som behöver assistans

TallinkSilja Oy

Viking Line

Eckerö Line

Finnlines

För mer information om passagerarrättigheter, vänligen kontakta
Leonard Sannemann, passagerar tjänstekoordinator, Helsingfors Hamn
Tfn + 358 40 518 4068 
fornamn.efternamn(at)portofhelsinki.fi

Andra passagerarterminalernas tjänster

Alla passagerarfartygsterminaler i Helsingfors hamn är lämpliga för personer med nedsatt rörlighet.

 • parkering för rörelsehindrade
 • handikapptoalett
 • hissar

Kolla även:

Passagerarterminalernas tjänstekartor. Anropsplatserna finns utmärkta på kartorna.
Kartor över parkeringsplatser i passagerarhamnarna

Handikapp parkering

Med en rörelsehindrad parkerings-ID kan du parkera gratis i valfri parkeringsbox märkt för en personbil på hamnens utomhusparkeringar förutan Magasinstranden P3. Det finns ingen anledning att observera den maximala parkeringstiden.

I Helsingfors hamns alla fartygsterminaler är handikappplatser markerade i rutorna närmast terminalen på parkeringsområdena. Platser hittar du genom att följa parkeringsskyltarna.