Helsingfors Hamns utvecklingsprogram är planerat att genomföras på 2020- och 2030-talet. Den gemensamma genomförandevägen för staden och Hamnen är planerad så att det uppskattningsvis är möjligt att bygga Arkitektur- och designmuseet i Södra hamnen.

Utvecklingsprogrammet genomförs en del åt gången, i en ordning planerad i förväg och på ett kontrollerat sätt. Det föregående projektet påverkar alltid följande. Arrangemang i en del av hamnen påverkar arrangemang i andra delar av hamnen, och helheten kan inte delas upp i separata delar. Till exempel kommer bilfärjetrafiken för passagerare i Södra hamnen att fortsätta tills arrangemangen i Skatudden och Västra hamnens hamntunnel har genomförts.

Det första skedet: Västra hamnen byggs om till att ta emot all Tallinntrafik.

Först byggs Västra hamnen om till att ta emot all Tallinntrafik. De första åtgärderna är att bygga hamntunneln och utöka kaj- och fältlokalerna som används i Västra hamnen. 

Först därefter följer ändringarna i Skatudden och slutligen i Södra hamnen. I Skatudden förnyas terminalen med fokus på Stockholmstrafiken. I Södra hamnen rivs Magasinsterminalen och Hamnen överlämnar Olympiaterminalen och Hamnhuset till staden för nytt bruk. När det gäller hamnverksamheten i Södra hamnen kommer endast internationell kryssningstrafik samt en reservation för eventuell snabbgående färjetrafik att finnas kvar.