FO-nummer 2630555-8
Momsregistreringsnummer FI26305558

Referensuppgifter som lämnas av kunden ska alltid noteras på fakturan.

Vi ber er att i fortsättningen skicka era fakturor främst som e-fakturor.

E-fakturornas adress

Helsingfors Hamn Ab / 2630555-8 

E-faktura id: 003726305558  
EDI-kod: BAWCFI22  

Mottagande av fakturor via e-post

Adress: [email protected] 

Fakturor skickas till e-post som PDF-bilagor.
Fakturabilagorna ska finnas i samma fil som själva fakturan.
FO-numret 2630555-8 ska framgå av mottagarens adressuppgifter.

Skanningstjänst

Helsingfors Hamn   
2630555-8 
PB 8 
80020 Kollektor Scan 

Hela adressen som nämns ovan måste finnas i adressfältet på pappersfakturan, bara skrivet på kuvertet räcker inte.

Om fakturan inte har FO-numret  som nämns ovan i adressfältet kommer fakturan inte att behandlas utan skickas tillbaka till avsändaren per post.

Omvänd momsskyldighet

Statusen för Helsingfors Hamn Ab som ett företag som säljer byggtjänster har ändrats från och med den 1 maj 2023. Vi tillämpar inte längre omvänd momsskyldighet ALV 8 c §. Vänligen notera detta i era framtida faktueringar.