FO-nummer 2630555-8

Namnet på beställaren ska alltid anges på fakturan

E-fakturornas adress

Vi ber er att i fortsättningen skicka era fakturor främst som e-fakturor.

Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
E-fakturaadress: 003726305558
EDI-kod: 003726305558

Om ni använder

Danske Bank Abp
Handelsbanken
Lokalandelsbanken eller
Sparbanken
som operatör för att skicka e-fakturor, ska ni använda 003723327487 som e-fakturaadress för Apix och DABAFIHH som BIC-kod

Skanningstjänst

Om ni inte kan skicka e-fakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för inköpsfakturor.

Adress till e-postskanning:
[email protected]

Fakturan ska bifogas i e-postmeddelandet som PDF-fil. Ett e-postmeddelande och dess bilagor får endast innehålla en faktura. Om meddelandet innehåller andra bilagor utöver fakturan, läggs de som bilagor till fakturan. Bilagorna får vara högst 2 Mb stora. Efter att ni har skickat fakturan får ni per e-post inom 15 minuter en anmälan om att fakturan har antingen godkänts eller avslagits.

Adress för skanning av pappersfakturor:
Helsingin Satama Oy (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna allokera er faktura, ska faktureringsadressen antecknas inte bara på kuvertet utan också på själva fakturan. Annat material än fakturor ska inte skickas till denna adress. Detta innebär att postadressen för till exempel meddelanden och marknadsföringsmaterial inte förändras.

Omvänd momsskyldighet

Statusen för Helsingfors Hamn Ab som ett företag som säljer byggtjänster har ändrats från och med den 1 maj 2023. Vi tillämpar inte längre omvänd momsskyldighet ALV 8 c §. Vänligen notera detta i era framtida faktueringar.