Helsingfors hamn är en av de mest trafikerade passagerarhamnarna för utrikestrafik i Europa. Helsingfors Hamn Ab skapar en smidig bas för sjöresor till Tallinn, Stockholm och Travemünde. Före pandemin 2019 färdades 12,2 miljoner passagerare via Helsingfors Hamn, och 2022 färdades 8,1 miljoner passagerare.

Helsingfors Hamn är även Finlands ledande allmänna hamn för utrikeshandel. 2022 passerade totalt 15,2 miljoner ton gods genom hamnen. De huvudsakliga exportartiklarna är skogsindustriprodukter, maskiner och apparater, och i importen ligger tyngdpunkten på dagligvaruhandelns produkter.

Helsingfors Hamns styrkor är tät linjetrafik, effektiv infrastruktur, goda väg- och järnvägsförbindelser samt utmärkta tjänster producerade med samarbetspartner. 2020 var bolagets omsättning 89,4 miljoner euro.

Helsingfors Hamn Ab är ett aktiebolag som ägs av Helsingfors stad. Lovisa Hamn Ab och Etelä-Suomen satamapalvelu Oy är dotterbolag till Helsingfors Hamn.

Inflytelserik hamn

Helsingfors Hamn har stor betydelse för funktionaliteten och försörjningstryggheten i Finlands utrikeshandelslogistik, och värdet av gods som transporteras genom Helsingfors hamn står för cirka 40–50 procent av värdet av sjötransporter i Finland.

Helsingfors Hamn betjänar huvudstadsregionens och hela landets näringsliv och välmående och har märkbara positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen

Hamnsektionerna vi förvaltar

  • Södra hamnen
  • Skatuddens hamn
  • Västra hamnen
  • Ärtholmens kryssningskaj
  • Nordsjö hamn
  • Lovisa hamn
  • Kantviks hamn

Du kanske också är intresserad av

Hamnens historia