Helsingfors grundades 1550 vid Vanda ås mynning som en handels- och hamnstad när Sveriges kung Gustav Vasa ville konkurrera om sjötransporter och militära transporter i Östersjön. Helsingfors stad växte runt hamnen.

I dag är Helsingfors hamn Finlands huvudhamn och en betydande del av hela landets utrikeshandelstrafik passerar via den. Helsingfors har också en stark maritim atmosfär. Passagerarfärjorna till Sverige och Estland, kryssningsfartygen och terminalerna, fritidsbåtarna, de livfulla hamnarna och statyn Havis Amanda, som tittar ut mot havet från Salutorget, är en oskiljaktig del av vår huvudstads landskap.

2000
2020
Coronapandemin satte stopp för båtresor

På grund av den globala coronapandemin begränsades resandet mycket. Också antalet passagerare som passerade via Helsingfors hamn minskade kraftigt. Resande med båt kunde börja återhämta sig ordentligt först 2022 när pandemin gav med sig.

2017
Västra Terminalen 2 öppnades

Västra terminalen 2 öppnades i Västra hamnen i februari 2017. Terminalen med dess svindlande utsikt över havet är i en klass för sig vad gäller resekomfort och smidighet och betjänar den snabba linjetrafiken mellan Helsingfors och Tallinn. I planeringen av passagerarterminalen beaktades resekomfort, fartygstrafikens behov och olika miljöaspekter så bra som möjligt.

2015
Helsingfors Hamn blev ett aktiebolag

Helsingfors Hamn omvandlades till ett aktiebolag den 1 januari 2015 och fick namnet Helsingfors Hamn Ab.

Ab:s nya logotyp
2011
10 miljoner passagerare!

För första gången passerade över 10 miljoner passagerare via Helsingfors hamn. Den populäraste linjen var linjen mellan Helsingfors och Tallinn och den näst livligaste linjen mellan Helsingfors och Stockholm.

Den 10 miljonte båtpassageraren i Helsingfors hamn år 2011 var barnträdgårdslärare Irene Reidla från Estland.
2008
Nordsjö hamn togs i bruk

Nordsjö hamn togs i bruk 2008. Fraktterminalerna intill stadskärnan stängdes och deras verksamhet flyttades till det nya toppmoderna hamnområdet i Nordsjö. Finlands huvudstad och dess viktigaste hamn Helsingfors genomgick en reform.

Nordsjö hamn 2008.
2004
Nya rekord

Styckegodstrafiken i Helsingfors hamn överskred 10 miljoner ton och den totala godstrafiken 12 miljoner ton. Hamnen tog också emot ett rekordantal fartyg, 13 866 stycken, och inom den internationella kryssningstrafiken överskreds gränsen på 200 fartygsbesök per år.

Västra hamnen 2004.
2003
Byggandet av Nordsjö godshamn inleddes

Byggandet av Nordsjö hamn inleddes år 2003. Tanken på Nordsjö hamn fanns redan när Nordsjö anslöts till Helsingfors 1966. Byggandet av den nya godshamnen övervägdes allvarligt: Man utredde alternativa lösningar, diskuterade, upprättade promemorior och ordnade seminarier. Hamnen placerades på den nuvarande platsen i Helsingfors generalplan först 1992.

Nordsjö hamn innan byggarbetena inleddes 2002.
1900
1997
Rekord inom passagerar- och godstrafik

Över 8 miljoner passagerare passerade via Helsingfors hamn och den utländska godstrafiken överskred 10 miljoner ton.

1995
Hamnverket blev Helsingfors Hamn

Finland anslöt sig till EU och Helsingfors stads hamnverk blev Helsingfors Hamn, vars ställning som ett affärsverk blev allt starkare. Västra terminalen, den nya passagerarterminalen i Västra hamnen, togs i bruk för trafiken till Tallinn.

1992
Hamnen deltog i sparkampanjen

Hamnen deltog i sparkampanjen under recessionen. De gamla lagerbyggnaderna på Skatudden fick ny verksamhet: K12 blev ett stiligt hotell och kajlagret K7 omvandlades till Marina Congress Center. På våren besökte det sista fartyget Hertonäs oljehamn, som därefter befriades för bostadsproduktion. I det gamla hamnområdet i Gräsviken byggdes en helt ny stadsdel.

Marina Congress Center var tidigare kajlager K7.
1989
Hamnen nådde gränsen på tre miljoner passagerare

Helsingfors Hamns passagerarantal ökade stadigt. Nu nådde hamnen gränsen på 3 miljoner passagerare. Finland levde de livliga åren inom kasinoekonomin. Containertrafiken och den ökade vägtrafiken ledde till att hamnbanor försvann. De sista spåren på Skatudden demonterades 1985 och bron mellan Salutorget och Skatudden revs 1989.

1988
Alla tiders Tall Ships Race

Helsingfors såg den största sjöshowen i sin historia då deltagarna i kappseglingen Tall Ships Race besökte Helsingfors på nytt. 99 segelfartyg och ett par tusen seglare seglade från Karlskrona till Helsingfors och vidare via Mariehamn till Köpenhamn.

Stora segelfartyg besökte Helsingfors.
1984
Året med två miljoner

Över 2 miljoner passagerare passerade via Helsingfors hamn och exportmängden överskred 2 miljoner ton.

1980
Rekord är till för att slås

Den utländska godstrafiken överskred 5 miljoner ton och rekorden sattes för att slås. Viking Saga och Viking Song var Vikings nya fartyg som var större än de tidigare fartygen. Nästa år började Silja Lines nya och stora fartyg Finlandia och dess systerfartyg Silvia Regina trafikera från Södra hamnen.

Silja Lines Finlandia trafikerade från Södra hamnen.
1977
En passagerarterminal på Skatudden och en containerterminal i Västra hamnen

Skatuddens passagerarterminal blev färdig och Finnjet inledde sin egentliga trafik i maj. Fartyget transporterade bilar och 1 800 passagerare från Helsingfors till Travemünde på 23 timmar. I oktober öppnades en ny containerterminal i Västra hamnen, vilket stärkte Helsingfors ställning som Finlands ledande containerhamn. Sörnäs containerterminal öppnades 1982.

Finnjet inledde sin egentliga trafik 1977.
1975
Över en miljon passagerare

För första gången passerade över en miljon passagerare genom Helsingfors hamn. Södra hamnen var centrum för passagerartrafik och man började planera en ny passagerarterminal på Skatudden. På linjen till Stockholm togs i bruk Siljas nya färjor Bore Star, Svea Corona och Wellamo.

Silja Lines Wellamo.
1974
Vikinglinjen kom till Helsingfors

De röda fartygen Viking 5 och Viking 6 avgick till Stockholm från Skatuddsbassängen framför Presidentens slott.

Det röda fartyget Viking 5.
1972
Passagerartrafik året runt inleddes

Passagerartrafiken koncentrerades till Södra hamnen och lastfärjetrafiken till Sörnäs. Vid Södra hamnens passagerarkaj byggdes en lastramp för bilfärjor som åker till Stockholm och regelbunden passagerartrafik året runt inleddes när isförstärkta passagerarfärjor togs i bruk. Den utländska godstrafiken överskred 4 miljoner ton.

1970
Satsningar på Västra hamnen

På 1970-talet utvecklade man Västra hamnen. Tunnor ersattes av containrar som krävde stora kranar. Man skaffade den första containerkranen och Helsingfors frilager blev färdigt i Bunkern.

Bunkern byggdes på 70-talet och där fanns ett frilager.
1965
Trafiken till Tallinn inleddes på nytt efter kriget

1963
Bilfärjor och trafik med stora enheter

Bilfärjetrafiken etablerade sin ställning på 60-talet. Den första färjan var MS Hansa Express som trafikerade till Sörnäs hamn från och med 1963. År 1967 togs i bruk m/s Finlandia, som tog ombord redan 320 personbilar och hade bastuavdelningar, en biograf och en nattklubb. Detta inledde kapplöpningen mellan passagerarfärjor.

Också trafiken med stora enheter inleddes. Man insåg att det lönar sig att packa godset på land så att färjor som anländer i hamnen kan lossas och lastas med färdigt packade stora enheter. Fartygens vistelsetid i hamnen förkortades och sjötransporternas lönsamhet ökade märkbart.

Olympiakajen i Södra hamnen på 1970-talet.
1961
Sörnäs hamn blev centrum för godstrafik

Sumparn i Kronbergsfjärden förenades till fastlandet med hjälp av fyllnadsjord på 1950-talet. Byggandet på Sumparn inleddes 1961 och den blev en del av Sörnäs hamn. Därför har också Sörnäs hamn i sin helhet kallats för Sumparn. Sörnäs hamn blev stadens viktigaste färjehamn för godstrafik.

Sumparn i februari 1964.
1960
Rekord inom godstrafik

Vid övergången till 1960-talet överskred den utländska godstrafiken i Helsingfors hamn 3 miljoner ton och den totala godstrafiken 4 miljoner ton.

En kran på Busholmen på 1960-talet.
1952
Olympiakajen byggdes i Södra hamnen

Finlands dröm om olympiska spel krossades då man var tvungen att ställa in Helsingforsolympiaden 1940 på grund av den rådande internationella situationen. Däremot var 1952 ett märkesår för Finland och Helsingfors då de olympiska spelen äntligen kunde ordnas i vår huvudstad. I Södra hamnen byggdes Olympiakajen, vars passagerarpaviljong togs i bruk i tid för de olympiska spelen.

Olympiaterminalen 1953.
1939
Krig och krigsskadestånd

Vinterkriget utkämpades 1939–1940 och också hamnen var stängd i fem och en halv månad under krigsvintern. Hamnen var också tyst under fortsättningskriget 1941–1944. Också hamnen bombades, men de materiella skadorna förblev ganska små. Man var tvungen att överlämna den splitternya isbrytaren S/S Turso som krigsskadestånd till Sovjetunionen. Fartyget återvände till sin hemmahamn år 2004, efter en paus på 66 år. Du kan läsa mer om det restaurerade fartygets historia på www.turso.fi (på finska).

Turso koeajolla 1944.
1938
Tid för utvidgning och förändringar

Hamnen utvidgades till Munkholmen i mitten av 1930-talet. År 1938 flyttades oljehamnen av brandsäkerhetsskäl från Sörnäs till Hertonäs, där den fungerade fram till 1992. På Degerö byggdes en ny oljehamn på 1950-talet.

Hertonäs oljehamn.
1927
Milstolpar

Den utländska godstrafiken överskred en miljon ton år 1927. Hamnen nådde också en ny milstolpe följande år, då över 10 000 fartyg besökte hamnen.

T Ford på kroken av en av kranarna vid Busholmskajen på 1920-talet.
1924
Toppår för smuggling

Folket var trött på förbudslagen (1919–1932) och 1924 blev toppåret för smuggling. Spritfartyg och smugglarnas sjörutter huvudsakligen från Estland, men också från Polen och Tyskland blomstrade. Sjön och öarna utnyttjades för att gömma sprit.

Beslagtagna spritdunkar vid kajen i Norra hamnen år 1924. Foto: Helsingfors stadsmuseum.
1923
Västra hamnen fick sin form

Hamnen utvidgades: Sandholmen och Busholmen förenades till ett hamnområde och i området byggdes upplagsmagasin, lager och lyftkranar. År 1925 byggdes en kolhamn på Uttern som var verksam fram till 1977. Västra hamnen började få sin form.

Västra hamnen 1932.
1917
Handeln med Ryssland avbröts när Finland blev självständigt

Finlands självständighet 1917 gav ny energi åt näringsverksamheten i det fattiga landet, fast förbindelsen till Ryssland och handeln där avbröts. Hamnen blev allt viktigare och Hamnstyrelsen grundades 1921.

Södra hamnen 1914.
1910
Den första hamnisbrytaren

Finlands första egentliga isbrytare blev färdig 1890. Sandvikens varv byggde Finlands första hamnisbrytare, fartyget Mercator, år 1910. Isbrytningen var mycket viktig, eftersom sjöfarten alltid tidigare hade stannat när havet frös. Samtidigt avbröts också Finlands utrikeshandel till väst och Ryssland.

Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad byggde Helsingfors stads hamnsisbrytare OTSO år 1936.
1800
1894
Järnväg till Södra hamnen

År 1894 fick Södra hamnen en järnväg och sin första lyftkran. Följande år byggdes järnvägen fram till Skatudden. Mekanisering av hamnarbetet började.

Tullpackhuset på Skatudden.
1889
Oljehamn i Sörnäs

Sörnäs hamn blev också en oljehamn. På några år blev den en livsviktig partner för rikets energiförsörjning.

Sörnäs hamn cirka 1942.
1878
Södra hamnen började utvidgas till Skatudden

1863
Virkets tidsålder

Helsingfors fick en ny hamn i Sörnäs. Sörnäs hamn fungerade som lasthamn för virke och i området byggdes en järnväg, som medförde nya möjligheter för godstransport. En ny tidsålder för virke började: timmer transporterades direkt från Päijänne till Sörnäs med tåg. Ett år tidigare blev Finlands första järnväg mellan Helsingfors och Tavastehus färdig och år 1870 byggdes banförbindelsen via Lahtis till S:t Petersburg och Viborg.

Hamnbanan sett från bron på Östra Chaussén (Tavastvägen) mot Sörnäs udde (nuv. Tågvägen). Till vänster syns Sörnäs kronomagasin. Foto: Helsingfors stadsmuseum.
1845
Hamnverket inrättades

Den första hamnmästaren utsågs 1839. Detta innebar början för hamnverket. Helsingfors första hamnordning, hamnmästarens reglemente utfärdades 1845.

1837
Regelbunden ångfartygstrafik inleddes

Den nya tidsåldern inleddes av hjulångare Storfursten, som färdades på rutten Åbo–Helsingfors–S:t Petersburg. Passagerartrafiken var livlig under den så kallade badepoken från slutet av 1830-talet till början av 1850-talet. Gäster kom i synnerhet från S:t Petersburg och Tallinn.

Finska Ångfartygs Orion vid Packhuskajen i Södra hamnen på 1890-talet.
1813
Flytt till Södra hamnen

Stadens egentliga hamn flyttades till den nuvarande Södra hamnen. Man muddrade den grunda Stadsviken och byggde kajer, magasin och hamnbassänger på den västra stranden. Norra hamnen å sin sida blev en viktig vedhamn under årtiondenas lopp och dess nya kaj fick namnet Vedkajen. Segelfartyg började besöka hamnen på 1820-talet.

Vedkajen vid Norra kajen på 1930-talet.
1812
Helsingfors blev huvudstad

Helsingfors blev Storfurstendömet Finlands huvudstad genom ett påbud av kejsar Alexander I av Ryssland. Kejserliga guldrubel satte fart på utvecklingen: Man ville utveckla Helsingfors och dess hamn till centrum för Finlands handel och förkovran.

1700
1748
Byggandet av Sveaborg inleddes

Byggandet av Sveaborg (tidigare på finska Viapori) inleddes. Sveaborg hade en stor betydelse för tillväxten av områdets handel och transporter under flera årtionden. Levnadsstandarden ökade och hamnen blev större.

Elias Martins akvarellmålning från 1765: Sveaborg byggs. Foto: Helsingfors stadsmuseum
1743
Helsingfors strömmingsmarknads tog sin början

Strömmingsmarknadens historia började när Helsingfors år 1743 med stöd av ett kungligt beslut fick två nya fria marknader, av vilka den ena hölls på Paulus dag och den andra på Mickelsmäss den 29 september. År 1819 flyttades Helsingfors marknad på Mickelsmäss till början av oktober, och har ordnats vid samma tidpunkt som strömmingsmarknad fram till våra dagar.

Höstmarknad på Salutorget vid Kolerabassängen cirka 1895. Foto: Helsingfors stadsmuseum.
1700
Det första tull- och packhuset

På 1700-talet ökade utrikestrafiken, om än tidvis mödosamt. Det första tull- och packhuset blev färdigt 1765 och finns fortfarande på Mariegatan 3. Med packhus avses en lokal där importerade varor lastades ur sina förpackningar, kontrollerades och vägdes för att kunna bestämma lämpliga tullavgifter och övriga avgifter för dem.

Det första tull- och packhuset våren 2012.
1600
1640
Helsingfors flyttades till sin nuvarande plats

Helsingfors och dess hamn hankade sig fram medan Tallinn och dess bondeseglation blomstrade. Helsingfors och dess hamn flyttades till en ny plats i den nuvarande Kronohagens område. Piren Skeppsbro i Norra hamnen var början på hamnen. Hamnen växte till stad.

1500
1550
Helsingfors grundades

Gustav Vasa grundade en hamn och Helsingfors stad vid Vanda ås mynning den 12 juni 1550. Kungen ville konkurrera om sjötransporterna i Östersjön. Målet var att handla med ryssar och holländare samt att tränga undan Tallinn som förmedlingsplats för handeln med Ryssland.

Gustav Vasa. Foto Helsingfors stadsmuseum.