Helsingfors Hamn Ab har två affärsenheter: Frakt och Passagerare. Affärsenheterna stöds av ekonomi, IKT och utveckling, HR, tekniska tjänster och kommunikation.

Ledningsgrupp

Ville Haapasaari

verkställande direktör från 1.4.2018
agronomie- och forstmagister
Väsentlig arbetserfarenhet:
Finavia Helsingfors-Vanda Flygplatsdirektör 2012–2018. Ledande befattning inom affärsverksamheten och försäljning på Finnlines 2005–2012.
Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande för Lovisa Hamn Ab och styrelseordförande för Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy.
Styrelseordförande i Finlands Hamnarförbund.
Styrelseledamot i BPO.
Ledamot i Helsingforsregionens handelskammares hamn- och logistikutskott och Centralhandelskammarens trafikutskott.

Vice styrelseordförande i Arbetsgivarna för servicebrancherna 2023.
Styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK 2023.
Styrelseledamot i Arbetsgivarna för servicebrancherna 2020-2022.
Styrelseledamot i Sjöfartsförbundet 2018–2019, styrelseledamot i Finnpilot Pilotage Ab 2017–2018, styrelseledamot i LAK Real Estate Oyj 2014–2018.

Vesa Marttinen

direktör för affärsverksamheten, frakt från juni 2023
Diplomingenjör (Naval Architecture)
Ansvarsområde:
Kunderna i fraktmarknad samt hamnens godstrafik  
Väsentlig arbetserfarenhet:
MarineCycles Oy, förändringledare och rådgivare, 2015-2023. Åbo Reparationsvarv Ab, verkställande direktör, 2012-2014. Wärtsilä Abp, miljölösning direktör, 2010-12. Aker Yards Ab, livscykeltjänst direktör, 2005-2009, Deltamarin Engineering Inc., verkställande direktör, 2002-2004. Silja Abp, inspektör 1997-2001  
Förtroendeuppdrag:
LOGY rf transportforum 2022-2023, Gadlab Engineering Oy styrelse 2017-2020, Eniram Ab styrelse 2015–2016, SRC Oü styrelse 2015–2018, Meriteollisuus rf styrelse 2012 – 2014.   

Kaj Takolander

direktör för affärsverksamheten, passagerare från 16.5.2022 
EM
Ansvarsområde:
Passagerartrafiken, säkerheten och kunderfarenheten i centrumhamnarna.
Väsentlig arbetserfarenhet:
Viking Line Abp Försäljningsdirektör 2021–2022, Marknadsdirektör 2014–2021, Försäljningschef 1988–1991. 
Finnlines Oyj Direktör, Passenger Services 2009–2014. Copterline Oy, vd 2008–2009. 

Pekka Meronen

direktör, Ekonomi, IKT och utveckling från 2014
DI, och ingenjör (YH)
Ansvarsområde:

Ekonomi, administration, IKT, lagfrågor, hållbar utveckling och koncernfrågor.
Väsentlig arbetserfarenhet:
CT-Logistics Oy, Chef för utveckling och ekonomi 2012–2014. Rauman Satama Oy, biträdande direktör 2003–2012. Kotkan Satama Oy, projektchef 2000–2003.
Förtroendeuppdrag:
Verkställande direktör i Etelä-Suomen satamapalvelu Oy, styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab, styrelseledamot i Metropolilab Oy, styrelseledamot i stiftelsen LTES för främjande av logistikforskning. Ledamot i LOGY rf:s nationella styrelse 2013–2015, vice ordförande i LOGY rf 2014–2015, Styrelseledamot i LIMOWA ry 2012–2014.

Pekka Hellström

direktör, tekniska tjänster från 1.5.2020
Ingenjör (högre YH)
Ansvarsområde: 
Underhåll och byggande av hamnbyggnader, farleder, hamnområden och utrustning samt planering av trafik och markanvändning.
Väsentlig arbetserfarenhet:
Helsingfors Hamn Ab, utvecklingschef 2015–2020, Affärsverket Helsingfors Hamn, projektledare 2012–2014. Encore Miljötjänster Ab, transportchef 2011–2012, Encore Miljötjänster Ab, produktchef 2004–2011.
Förtroendeuppdrag: 
Styrelseledamot i Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy.
 

Katja Riikola

personaldirektör från 9.9.2021
SVM, Certified Business Coach
Ansvarsområde:
Strategisk personalledning, ledning av personalupplevelser, arbetsgivaruppfattning och kompetens. Arbetsgivar- och personalpolitik och personaltjänster. 
Väsentlig arbetserfarenhet: 
Invalidförbundet, Personalchef 2019–2021, Helsingfors universitet, Personalchef 2017–2019, Finnvera Abp, HRD-Manager 2016–2017, Sweco Finland, HR Manager 2011–2015
Förtroendeuppdrag: 
Styrelseledamot i Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy
medlem i Palta arbetsmarknadsutskottet

Eeva Hietanen

kommunikationschef från 1.9.2000
FM
Ansvarsområde:
Kommunikationsledning, företagsvarumärke, medierelationer, evenemang, reputationsadministration och PR. 
Väsentlig arbetserfarenhet:
Projektet Helsingfors 450 år, projektchef 1997–2000. Affärsverket Helsingfors Hamn, informatör 1990–1997.
Förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab. Medlem i kommunikationens etisk rådgivande delegation VEN (Viestinnän eettinen neuvottelukunta) 2021-, Styrelseledamot i Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf 2020–2021. ESPO Passenger committee, ordförande 2011–2014. Cruise Europe secretary, kassör 2003–2008. AIVP, styrelseledamot 2012–2014.