Hamnen som arbetsplats

Vi är en pålitlig, stabil, flexibel och ansvarsfull arbetsgivare.

Vi stöder en god ledning och är måna om ett konkurrenskraftigt arbetsliv samt vår personals välbefinnande i arbetet. Ett jämlikt och rättvist bemötande utgör grunden för vår arbetsgemenskap.

Helsingfors Hamn har certifikatet Future Workplaces 2023 – det vill säga att saker som är viktiga för de anställda verkställs väl i Hamnen. Certifikatet kan beviljas till en arbetsplats vars företagskultur har letts med ovanligt bra förståelse för de anställda. Läs mer om certifikatet.

Helsingfors hamn har också åtagit sig att följa Oikoties ansvarsfulla arbetsplats – principer.

Future Workplaces logo.
Oikotien Vastuullinen työnantaja logo.

Helsingfors Hamn utför arbete som har betydelse för hela Finland.

  • Vi utbildar och utvecklar vår personals kompetens och främjar en hälsosam och säker arbetsmiljö.
  • Vi uppskattar samarbete och öppen växelverkan.
  • Vi har cirka 90 anställda i olika uppgifter.

Hamnens organisation består av två affärsverksamhetsenheter och stödtjänster. Målet är en rätt dimensionerad arbetsgemenskap, där alla arbetar i meningsfulla uppgifter som motsvarar deras kompetens.