Kontaktuppgifter

Postadress:
Helsingfors Hamn Ab
PB 197
00141 HELSINGFORS

Besöksadress:
Hamnhuset
Olympiastranden 3
00140 Helsingfors

Gatehouse (Nordsjö hamn)
Kommandobryggan 1
00980 Helsingfors

Telefonnummer, växel
+ 358 207 641000

E-postadresser:
Allmän: port.helsinki(at)portofhelsinki.fi
Feedback om parkering: parking(at)portofhelsinki.fi
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn(at)portofhelsinki.fi