Helsingfors stad är byggd runt hamnen. Fortfarande en av Helsingfors hamns betydande styrkor är dess utmärkta läge i centrum av finsk produktion, befolkning och konsumtion.

Logistiskt läge för Helsingfors hamn

Se större bild