Helsingfors Hamn är Finlands främsta hamn för utrikeshandel och har mångsidiga tjänster för fartygs- och godstrafiken.

Helsingfors Hamn erbjuder smidiga och fungerande förhållanden för både fartygstrafiken och den tunga godstrafiken. Vi producerar tjänster för fartygstrafiken och beviljar bl.a. passertillstånd för den tunga trafiken och andra parter som har ärenden till hamnens stängda hamnområden. Dessutom erbjuds ett brett utbud av tjänster av våra samarbetspartner eller övriga företag som verkar i hamnområdet.