Helsingfors Hamn Ab är ett aktiebolag som ägs helt och hållet av Helsingfors stad.

Helsingfors Hamn Ab:s styrelse

Matti Parpala

Styrelseordförande i Helsingfors Hamn oktober 2017 – december 2021 och juni 2022 –
Harvard University, Master in Public Policy
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: 
Verkställande partner och grundare, Will & Must Ab. Tidigare bl.a. VD, Vaana Oy; strategi konsult, CMO, August Associates Oy; Finlands studentkårens förbunds generalsekreterare
Övriga väsentliga förtroendeuppdrag: 
HUS revisionsnämndens ordförande

Otso Kivekäs

Vice styrelseordförande i Helsingfors Hamn sedan september 2021
FM
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: Chief Technology Officer, industrisektorn, Barona
Övriga väsentliga förtroendeuppdrag: stadsfullmäktige, medlem i stadsmiljönämnden

Heikki Allonen

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan april 2020
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: styrelsedirektör, verkställande direktör Hemmings Oy Ab. Tidigare bl.a. verkställande direktör Patria Oyj 2008–2016, verkställande direktör Fiskars Oyj Abp 2004-2008, verkställande direktör SRV Oyj 2000–2004 och direktionsledamot Wärtsilä Oyj Abp 1990–2000.
Övriga väsentliga förtroendeuppdrag: Vice styrelseordförande, VR Group, styrelseledamot Nokian Renkaat Oyj, Detection Technology Oyj och Savox Oy Ab. Styrelseordförande stiftelsen Sotatieteiden Tutkimussäätiö. Tidigare bl.a. styrelseledamot Wärtsilä Oyj Abp, styrelseordförande Nammo AS och Robit Oyj, förvaltningsrådets ledamot Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Rautaruukki Abp.

Minna Haapala  

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan 2019
teknologie licentiat, MBA 
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: direktör, energiförsörjningsavdelningen, Försörjningsberedskapscentralen (HVK). 
 

Pekka Helin 

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan 2019 
EM
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: Direktör, Kundrelationer och Bostadstjänster, YIT Abp
Tidigare bl.a. Citycon Oyj, Commercial Director 2007–2011; Tallink Silja Ab, Senior Vice President, Sales and Marketing 2000–2007; Unilever, Lever Fabergé, Nordic Marketing Manager 1996–2000
De väsentligaste förtroendeuppdragen: Styrelseledamot, YIT Development Sp. z.o.o., Polen. Styrelseledamot, Kuudes Kerros Helsinki Oy.

Teija Makkonen

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan september 2021
SM, MBA, FöK
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: Assistent till riksdagsledamot 2019–, förtroendeman för riksdagsassistenter 2019–, Försvarsmakten (t.ex. specialplanerare) 2004–2019
Övriga väsentliga förtroendeuppdrag: Helsingfors stadsfullmäktige (SF) 2021–, Nylands landskapsfullmäktige 2021–, ledamot i kultur- och fritidsnämnden 2021–, suppleant i HRT 2021–, direktionsmedlem i grundskolan Maatullin peruskoulu 2021–, ordförande i lågstadieskolan Maatullin ala-aste 2017–2021. Eduskunnan akavalaiset ry, styrelseledamot 2019–2021

Taru Reinikainen

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan september 2021
Samhällspedagog (högre YH), laborant
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: Ansvarig inom avtalssektorn Fackförbundet Pro
Övriga väsentliga förtroendeuppdrag: Stadin Demarit, distriktsstyrelseledamot. Helsingin Työväenyhdistys ry, delegationsledamot. 

Tuula Saxholm 

Helsingfors Hamns styrelseledamot sedan 2015
Huvudsyssla/arbetserfarenhet: Helsingfors stad, finansdirektör.

—-

Föredragande: Ville Haapasaari, verkställande direktör
Sekreterare: ekonomidirektör Pekka Meronen