Som den ledande hamnen i landet vill vi vara föregångare i branschen och deltar aktivt i korridordiskussion i samhället och i samarbetet med beslutsfattare, påverkare och myndigheter.

Vi har miljösamarbete både lokalt, nationellt och internationellt. Vi deltar i ett flertal olika forskningsprojekt i såväl Östersjöhamnarnas miljögrupp, Helsingfors stads och Åbo stads Östersjöutmaning, Hamnförbundets miljöarbetsgrupp som flera miljöforum i Helsingfors stad och huvudstadsregionen.

Helsingfors Hamn samarbetar också aktivt med stadsdelsföreningarna. Du är välkommen att diskutera med oss och följa vår verksamhet:

Östersjöutmaning

Helsingfors Hamn är en aktiv aktör i Östersjöutmaningen som påbörjades av Helsingfors och Åbos stadsdirektörer 2008. I kampanjen förband städerna sig till konkreta frivilliga åtgärder till förmån för kustvattnet och Östersjön som helhet, och utmanade i stor utsträckning verksamhetsutövare i Östersjön att gå med i samarbetet.

Östersjöutmaningen är unik i sin verksamhetsform. Kärnan i utmaningen utgörs av konkreta vattenskyddsåtgärder på lokal nivå och i organisationernas egen verksamhet som går utöver lagstadgade minimikrav. Utmaningen ger också de partner som är med i nätverket möjligheten att dela god praxis, lära sig nya verksamhetsmodeller och bygga broar mellan olika verksamhetskulturer.

Bekanta dig närmare med Östersjöutmaningen på Östersjöutmanings webbplats.

Klimatpartnernas nätverk

Helsingfors Hamn har förbundit sig till ett klimatpartnerskap med Helsingfors stads och näringslivets samarbetsnätverk och har fastställt sina egna åtgärder för att bromsa klimatförändringen. 

Läs mer om Helsingfors klimatpartner på Helsingfors stads webbplats.

Finlands Hamnförbund

Finlands Hamnförbund rf är en branschorganisation grundad 1923, som vill förbättra hamnarnas verksamhetsförhållanden genom att göra beslutsfattarna uppmärksammande på hamnarnas synsätt både i Finland och Europa. Hamnförbundet finns representerat i många förvaltningsorgan som behandlar hamnar, sjötrafik och trafikpolitik.

Helsingfors Hamn Ab är ett medlemssamfund i Finlands Hamnförbund och vi är representerade i Finlands Hamnförbunds alla arbetsgrupper, i miljöarbetsgruppen, hamnsäkerhetsarbetsgruppen samt gruppen som har hand om järnvägsfrågor.

Bekanta dig närmare med Hamnförbundet 

Baltic Port Organization (BPO) 

Organisationens huvudmål är att förbättra sjötrafikens konkurrenskraft i Östersjöregionen genom att öka effektiviteten i hamnarna, marknadsföra de baltiska länderna som ett strategiskt logistikcentrum och utveckla infrastrukturen mellan hamnarna och övriga trafikcenter. Helsingfors Hamn hör till i BPO:s arbetsgrupp Environment Working Group.

Bekanta dig närmare med BPO.

European Sea Ports Organisation (ESPO) 

European Sea Ports Organisation (ESPO representerar europeiska havshamnar och tar hamnarnas ståndpunkter till EU:s beslutsfattande. Finlands Hamnförbund är medlem i organisationen, och deltar starkt i att påverka bl.a. beredningen för EU:s lag om tillhandahållande av hamntjänster, fartygsavfallsdirektivet, järnvägsregleringen och hamnarnas skyddsreglering. 

Bekantga dig närmare med ESPO.