Mika Alava har utnämnts till ekonomidirektör på Helsingfors Hamn

Mika Alava

Diplomingenjör Mika Alava från Helsingfors börjar som ny ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen för Helsingfors Hamn i höst. Alava kommer till Helsingfors Hamn från uppgiften som ekonomi- och finansieringsdirektör på Infinited Fiber Company, ett företag som koncentrerar sig på ny teknik för återvinning av textilier.

Mika har över 10 års erfarenhet av uppgifter som ekonomi- och finansdirektör och särskilt omfattande sakkunskap om planeringen och genomförandet av kapitalintensiva projekt och finansieringsarrangemang i anslutning till dem.

”Helsingfors Hamn har stor betydelse som tryggare av ett fungerande samhälle och är med tanke på export- och importvolymerna viktig för hela Finlands ekonomi. Hamnens pågående utvecklingsprojekt är förutom omfattande investeringar också byggprojekt som påverkar Helsingforsbornas vardag, och det känns fint att få delta i planeringen och genomförandet av dem på bästa möjliga sätt”, säger Alava.

Ville Haapasaari, verkställande direktör för hamnen, hälsar Alava varmt välkommen. ”Mikas kompetens och erfarenhet av ledningsuppgifter inom ekonomin och bland annat inom energisektorn är en utmärkt komplettering till vårt team. Mika har också omfattande erfarenhet av chefsuppgifter vilket jag också anser vara mycket värdefullt”, säger Haapasaari.

”I samband med detta vill jag tacka vår ekonomidirektör Pekka Meronen för hans långa och värdefulla arbetet med att utveckla Helsingfors Hamn Ab. Jag önskar honom allt gott i sin nya uppgift”, avslutar Haapasaari.

Mera information

Ville Haapasaari, verkställande direktör för Helsingfors Hamn
ville.haapasaari(at)portofhelsinki.fi