Stadscykling är ett enkelt och hållbart sätt för fartygspassagerare att röra sig i Helsingfors

Stadscykelsäsongen startar i Helsingfors den 1 april och pågår fram till slutet av oktober. Att cyckla är också enkla och miljömässigt hållbara sätt att ta sig fram. Cykelstationer finns precis intill fartygsterminalerna i stadens centrum.

Turister som rör sig i Helsingfors kan även denna sommar använda allmänna stadscyklar och elsparkcyklar, vid sidan av kollektivtrafik och taxi.

Du kan köpa stadscykelpass för hela säsongen, månaden, veckan eller dagen.

Dubbelt längre användningstider

Du kan nu använda stadscyklarna dubbelt så länge som tidigare! I Helsingfors kan du cykla i en timme åt gången.

  • en dag kostar 5 euro
  • Om du lånar cykeln mer än 60 minuter åt gången i Helsingfors, betalar du en tilläggsavgift som är 1 euro per varje påbörjad halvtimme.
  • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång.

Registrering och aktivering: hsl.fi/sv/stadscyklar

Alla de stationer som är i bruk hittar du på  webbplatsen för stadscyklarna och i Reseplaneraren