Utvecklingsprogrammet följer Helsingfors stadsfullmäktiges principbeslut, som fattades på basis av Helsingfors Hamns koncentreringsscenario.

Helsingfors stadsstyrelse fattade ett principbeslut om omorganiseringen av hamnverksamheterna och utgångspunkterna för markanvändningen i hamnområdena i Södra hamnen, Skatudden och Västra hamnen 3.2.2021 Se beslut (på finska).

Helsingfors stadsfullmäktige godkände utvecklingsprogrammet för Helsingfors hamn den 17 januari 2022. Se beslut (på finska).

I Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 fortsätter man också att genomföra de beslut som fattats om investering i hamnverksamheterna. Läs mer om omorganiseringen av hamnverksamheterna och markanvändning i utvecklingsscenariot (på finska)

Programplan för hamnutveckling (publicerad på finska 22 oktober 2021). Planen är ett utkast, särskilt när det gäller tidtabellen, och dess information kommer att specificeras allteftersom planeringen fortskrider.

Helsingfors Hamns scenarioutredning, offentlig slutrapport 29.6.2020 (på finska)

HESARAMA slutrapport 30.6.2020 Logscale Oy (på finska)

Utväcklingsprogram – animerade presentation (på finska)