Utvecklingsprogrammet stöder tillväxten av godstrafiken i Nordsjö hamn. Samtidigt som funktionerna i centrumhamnarna koncentreras, planerar man redan en utvidgning av Nordsjö hamnfält.

En kostnadseffektiv och ostörd färd av Finlands export och näringslivets transporter ut i världen säkerställer framgången för vår lilla nation.

Nordsjö hamn utvecklas speciellt för godstrafikens behov genom att utöka fältområdet. Havsfyllningen av nästan tio hektar ger välbehövligt extra utrymme för gods- och bilpassagerartrafikens behov. 

Nordsjö hamn utvecklas speciellt för godstrafikens behov.

Nordsjö är även i framtiden den viktigaste hamnen för utrikeshandeln

Helsingfors Hamn är Finlands främsta hamn för utrikeshandeln, och specialiserar sig även i framtiden på varor som transporteras i enheter, det vill säga containrar, långtradare och släpvagnar. 

Nordsjö hamn spelar också en betydande roll i huvudstadsregionen till exempel som färdväg för specialtransporter. Nordsjö har också en del passagerartrafik till Tyskland och Estland.

  • Nordsjö hamn ligger i centrum av Finlands befolkning, produktion och konsumtion.
  • Vägar på motorvägsnivå samt ett järnvägsspår leder till hamnen.
  • En bra sjöfarled leder till hamnen.
  • Helsingfors-Vanda flygplats ligger i närheten.
  • Import och export är i balans.
  • Flera hamnoperatörer är verksamma i hamnen och ett brett utbud av logistiktjänster erbjuds.