Stockholmstrafiken koncentreras till Skatuddens hamn, så att Skatudden betjänar hela Stockholmstrafiken. Tallinntrafiken flyttas å sin sida från Skatudden till Västra hamnen. I och med förnyelserna minskar fordonstrafiken i Skatuddens hamn. Samtidigt får hamnen en reformerad terminal och fartygsplatserna omorganiseras.

Målet är att Skatuddens hamn är ett nav för land- och sjötrafik på 2030-talet, och att där finns förstklassig passagerarservice för passagerarbilfärjor till Sverige. Dessutom kan Skatuddens kajer användas av mindre internationella kryssningsfartyg.

På 2030-talet är Skatuddens hamn ett nav för land- och sjötrafik.

Bra förbindelser har nyckelrollen

Stadens spårvagnstrafik betjänar Skatuddens hamn även i framtiden. Hamnen syftar också till att utveckla fordonstrafikförbindelserna till gatu- och riksnätet.