Helsingin Satama tuo ihmiset ja tavarat yhteen vauhdittaakseen kestävää kasvua. Kestävään kasvukuntoon tähtäävän strategian kärkiteemoiksi nousevat Menestyvät osaajat, Kehittyvä satamakaupunki, Kestävä liikenne sekä Menestyvät asiakkaat.

Arvojamme ovat vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus

  • Vastuullisuus. Toimimme vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa, ympäristöä kunnioittaen sekä Suomen huoltovarmuutta varmistaen. Otamme vastuun satamayhteisöstämme edistääksemme asiakkaidemme menestystä. Turvallisuus on toimintamme perusta. Siinä huomioidaan työturvallisuuskulttuuri, matkustaja-, rahti-, satama-alueen sisäisen liikenteen turvallisuus sekä maineenhallinta.
  • Yhteistyö. Toimimme yhdessä asiakkaidemme ja satamassa toimivien yritysten kanssa saavuttaaksemme päämäärämme. Kehitämme työyhteisöämme kannustavaksi ja vuorovaikutteiseksi toistemme työtä arvostaen. Kehitämme yhteistyötämme ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.
  • Tuloksellisuus. Sitoudumme toiminnallemme asetettuihin selkeisiin laadullisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Keskitymme olennaiseen ja toiminnan tehokkuuteen. Mittaamme työssämme onnistumista. Kehitämme ja uudistamme toimintaamme parempien tuloksien saavuttamiseksi.