EU on tukenut Helsingin Sataman ja Tallinnan Sataman TWIN-PORT -hankkeita jo lähes 44 miljoonalla eurolla. 

Helsingin ja Tallinnan  kaupunkien tahtotila on muodostaa kaksoiskaupunki, yhtenäinen yrittämisen ja työssäkäynnin alue. Kaupunkien välinen laivareitti on jo nyt erittäin vilkkaasti liikennöity ja liikenteen sujuminen on molempien kaupunkien kehittymiselle elintärkeää. 

Helsingin ja Tallinnan satamat ja niiden välinen yhteys ovat tärkeitä myös Euroopan Unionille. Molemmat satamat ovat osa EU:n ydinverkkoa sekä strategisesti tärkeää Pohjanmeri-Itämerikäytävää. EU tukee hyvin perusteltuja ydinverkon kehittämisprojekteja rahallisesti, kun projektien tavoitteena on turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä sekä tavaroiden ja ihmisten saumaton liikkuminen. 

Samoista syistä EU on tahtonut tukea Helsingin ja Tallinnan TWIN-PORT -projekteja jo viidessä, satamien väliseen liikenteeseen liittyvässä hankkeessa. 

Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

TWIN-PORT I

  • Vuosina 2012-2015 EU-tukea myönnettiin TWIN-PORT I -hankkeen alla Helsingin Länsisataman alueen yleiseen kehittämiseen, liikennejärjestelyihin, lähtöselvitystoimintoihin sekä laivojen automaattisen kiinnitysjärjestelmän kehittämiseen. Tallinnan satama kehitti saamallaan tuella paikallisten A- ja D-terminaalien liikennejärjestelyitä.
  • TWIN PORT I- hankkeen investointien kokonaiskustannukset olivat Helsingin satamissa noin 43 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 8,6 miljoonaa euroa. 

TWIN-PORT II

  • Vuosien 2014-2020 TWIN-PORT II -hankkeessa tuki kohdentui Helsingin ja Tallinnan matkustajaterminaalien rakentamiseen ja kehitykseen. Lisäksi avattiin Muuga-Vuosaaren ro-ro-linja. Tukea sai myös Tallinkin LNG:tä käyttävä matkustajalautta MS Megastar, joka aloitti Tallinna–Helsinki laivareitillä 2017. 
  • TWIN PORT II -hankkeen investointien kokonaiskustannukset olivat Helsingin satamissa noin 64 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 19,2 miljoonaa euroa. 

TWIN-PORT III

  • TWIN-PORT III -hankkeessa (2018 – 2023) Helsingin ja Tallinnan satamien lisäksi myös Tallink-, Viking Line- ja Eckerö Line -laivayhtiöt saivat osittaista investointitukea uusiin maasähköjärjestelmiin ja laivojen automaattisiin kiinnitysjärjestelmiin. Lisäksi Helsingin Länsisatamassa toteutetaan osittaisen tuen avulla useita investointeja liikennejärjestelyiden parantamiseksi ja liikenneruuhkien vähentämiseksi sataman lähiympäristössä. Investointeja tuetaan myös Vuosaaressa, jossa tehtiin Muugan RoPax-liikenteeseen tarvittavan laiturin pidennys, sekä Katajanokalla, jossa rakennettiin osittaisen tuen turvin uusi yläramppi. Tallinnan satamassa tuen avulla kehitetään A- ja D -terminaalien turvallisuusjärjestelmiä sekä Vanhan kaupungin sataman viemäröintijärjestelmiä.
  • TWIN-PORT III -hankkeen (2018-2023) investointien kokonaiskustannukset ovat Helsingin satamissa arviolta noin 14,5 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 4,3 miljoonaa euroa.

TWIN-PORT IV

  • TWIN-PORT IV -hankkeessa (2020-2023) osittaista tukea saivat Helsingin Eteläsataman maasähköjärjestelmä ja Katajanokan henkilöajoneuvojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä. Lisäksi EU tukee Vuosaaren sataman RoPax -check in -alueen sekä tuplarampin rakentamista. Tallinnassa tukea saivat Vanhan kaupungin sataman kulkukäytävän ja D-terminaalin edustan kunnostaminen sekä Muugan sataman ramppiprojektit.
  • TWIN-PORT IV- hankkeen investointien kokonaiskustannukset ovat Helsingin satamissa arviolta noin 11,4 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 3,4 miljoonaa euroa. 

TWIN-PORT V

  • TWIN-PORT V -hankkeen (2021-2025) EU-tukipäätös saatiin kesällä 2022. EU-tukea ovat saamassa Helsingin satamassa sen kehittämisohjelman mukaiset hankkeet, eli Länsisatamaan rakennettavan tunnelin, laiturien uudelleensuunnittelun ja uuden terminaali T1:n vaatimat suunnitelmat ja tutkimukset. Lisäksi tukea saadaan hiilinegatiivisen rakentamisen tutkimusta varten. Tallinnan satamassa tukea saavat Muugan ramppiprojekti ja viemäröintiprojekti, uuden A-terminaalin vaatimat suunnitelmat ja tutkimukset sekä nk. smart port- porttijärjestelmän uusiminen Muugan ja Vanhan kaupungin satamissa.
  • TWIN-PORT V -hankkeen investointien kokonaiskustannukset ovat Helsingin satamissa arviolta noin 8 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 4 miljoonaa euroa.
Länsiterminaali 2 lähtöaula
Jätkäsaaren kärkeen avattiin helmikuussa 2017 uusi matkustajaterminaali nopean reittiliikenteen matkustaja- ja autoliikenteen tarpeisiin. Myös Länsiterminaaliprojekti oli osittain Euroopan Unioinin rahoittama hanke.