Sataman kehittämisohjelma tukee myös tavaraliikenteen kasvua Vuosaaren satamassa. Samalla, kun keskustasatamien toimintoja keskitetään, suunnitellaan myös Vuosaaren satamakentän laajennusta.

Vuosaaren sataman kartta, jossa näkyy laajennusalue.

Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan pääsatama, joka on erikoistunut erityisesti yksiköissä, eli konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettavaan tavaraan. Suomen viennin ja elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokas ja häiriötön kulku maailmalle turvaa osaltaan Suomen menestystä.

Vuosaaren satamaa kehitetään erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin.

Vuosaaren satamaa kehitetään jatkossa erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin lisäämällä kenttäaluetta. Vajaan 10 hehtaarin meritäyttö tuo kaivattua lisätilaa tavara- ja automatkustajaliikenteen tarpeisiin. 

Vuosaari on myös jatkossa Suomen ulkomaankaupan pääsatama

Vuosaaren sataman kautta kulkee noin 40 % prosenttia Suomen ulkomaankaupasta. Se sijaitseekin erinomaisella paikalla Suomen väestön, tuotannon ja kulutuksen keskittymässä. Samalla Vuosaaren logistinen sijainti on erinomainen: satamaan johtaa moottoritietasoiset tiet sekä junarata ja meriväylä. Lisäksi myös Helsinki – Vantaan lentokenttä on lähellä.

Vuosaaren satamassa toimii useita satamaoperaattoreita ja tarjolla on laaja valikoima logistiikan palveluja. Vuosaaren satamassa tuonti ja vienti ovatkin hyvin tasapainossa.

Vuosaaren satama on pääkaupunkiseudulla merkittävässä roolissa myös erikoiskuljetusten reittinä. Lisäksi Vuosaaresta on myös jonkin verran matkustajaliikennettä Saksan Travemünden ja Viron Muugaan.